Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden tilannekuva

sosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.5.2020 15.08
Tiedote

Koronaviruspandemiasta johtuen suojavarusteiden kysyntä jatkuu edelleen suurena kansainvälisesti. Kotimainen valmistus on käynnistymässä touko-kesäkuun aikana.

Kirurgisten suu- ja nenäsuojainten ja suojavaatteiden osalta tilanne on parantunut kahden viikon takaiseen verrattuna, muiden suojavarusteiden riittävyysarvio on ennallaan. Parin viime viikon aikana käyttömäärät näyttävät vakiintuneen.

Suomessa noin 90 prosenttia suojavarusteiden hankinnoista tehdään yliopistollisten keskussairaaloiden, sairaanhoitopiirien, kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yksityisten yritysten toimesta.

Vakiintuneiden hankintaorganisaatioiden ostoja täydennetään Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ostoilla, jotka perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hankintaesityksiin. Suojavarusteista on tehty yhteensä kuusi hankintaesitystä.

HVK ylläpitää STM:n ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta suojavarusteiden tilannekuvaa koronaepidemian aikana. HVK kokoaa kansallista tilannekuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyydestä, kulutuksesta sekä saatavuuden turvaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden tietojen (kansallisen valmiuden kansallinen koordinaatioryhmä ns. Logistiikka 5 -työryhmä), TEM:ltä saatavien suojavarusteiden kotimaisen tuotannon tilannetietojen ja HVK:n omien hankintojen ja varastotilanteen tietojen perusteella.

Tilannekuvasta tehdään päivittyvä kooste kahden viikon välein HVK:n ja STM:n verkkosivuille. Ensimmäinen kooste tehtiin 7.5.2020.

Suojavarusteiden käyttötarve vaihtelee tuoteryhmittäin

Suojavarusteilla tarkoitetaan tuoteryhmiä, joiden riittävyys on koronapandemian aikana noussut Suomessakin keskeiseksi. Riittävyyteen ovat vaikuttaneet kyseisten tuoteryhmien lyhyessä ajassa huomattavasti kasvanut kysyntä ja niiden saatavuuden samanaikainen heikkeneminen.

Kirurgisten suu-nenäsuojainten osalta käyttötarvearvio on tällä hetkellä sairaaloissa noin 450 000 kappaletta vuorokaudessa. Muun sosiaali- ja terveydenhuollon puolella tarve on lähes saman suuruinen, joten yhteenlaskettu tarve on lähes miljoona kappaletta vuorokaudessa.

Hengityksensuojainten (FFP2 ja FFP3) osalta käyttötarvearvio on noin 22 000 – 62 000 kappaletta vuorokaudessa.

Suojavaatteiden osalta käyttötarvearvio on noin 100 000 – 150 000 kappaletta vuorokaudessa.

Arvio suojainten riittävyydestä 

Eri suojainten riittävyyttä voidaan yleisesti kuvata asteikolla: erinomainen, hyvä, kohtalainen, välttävä, heikko. Tämänhetkisten tietojen ja käyttöä koskevien ohjeistusten mukaan suojavälineiden riittävyys ja hankintatilanne eri suojavarusteiden osalta tällä hetkellä on seuraava:

Kirurgisten suu-nenäsuojaimien riittävyys on tällä hetkellä hyvä. (muuttunut kohtalaisesta hyväksi)

  • Hankintatilanne maailmalla on parantunut kahden viikon takaiseen tilanteeseen verrattuna. HVK neuvottelee parhaillaan merkittävien kansainvälisten valmistajien kanssa pitkäaikaisista toimitussopimuksista, joihin sisältyy useita peräkkäisiä toimituksia.
  • Kotimaisten tuotantonsa aloittavien toimittajien kanssa käydään neuvotteluja ja pidempiaikaisia tilauksia on tehty.

Hengityssuojainten (FFP2 ja FFP3) tilanne on kohtalainen. (ennallaan)

  • HVK neuvottelee parhaillaan kansainvälisten valmistajien kanssa pitkäaikaisista toimitussopimuksista.
  • Kotimaisten tuotantonsa aloittavien toimittajien kanssa käydään neuvotteluja ja tilauksia on tehty.

Suojavaatteiden tilanne on välttävä. (muuttunut heikosta välttäväksi)

  • Tilannetta pyritään helpottamaan priorisoimalla hankintatoimintaa suojatakkeihin.
  • Kansainvälinen tarjonta on parantunut.
  • Kotimaisille tuotantonsa aloittaville toimittajille on tehty tilauksia.

Suojakäsineiden tilanne on hyvä. (ennallaan)

  • HVK:lla on voimassa oleva pidempiaikainen toimitussopimus suojakäsineiden toimituksista ja lisäksi tehdään tilauksia muillekin toimittajille.

Suojavisiirien tilanne on erinomainen. (ennallaan)

  • Kotimaiset yritykset ovat käynnistäneet suojavisiirien valmistuksen ja toimitukset sairaanhoitopiireille.

Riittävyyttä on arvioitava säännöllisesti

Riittävyysarviot eivät ole poikkeusoloissa tarkkoja ja siksi tilannetta on tärkeää arvioida säännöllisesti.

Suojainten riittävyyteen vaikuttaa niiden tarkoituksenmukainen ja oikea käyttö. Toisaalta suojaimia koskevan kansainvälisen markkinatilanteen takia suojainten hankintaan ja toimituksiin liittyy tällä hetkellä merkittävää epävarmuutta.

Vaikka päävastuu suojainten hankinnasta on yliopistollisilla keskussairaaloilla, sairaanhoitopiireillä, kunnilla ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yksiköillä, HVK kartoittaa omalta osaltaan suojavälinemarkkinoita, neuvottelee toimittajien kanssa ja pyrkii rakentamaan pitkäaikaisia yhteistyömalleja eri toimijoiden kanssa suojainvälinetoimituksista.

HVK myös rakentaa ja varmistaa pidempiaikaisia logistiikkaketjuja suojavälineiden saatavuuden varmistamiseksi.

Lisätiedot:

Pekka Tulokas, valmiusjohtaja, STM, p. 029 516 3202
Jyrki Alkio, johtava asiantuntija, TEM p. 029 504 7103
Janne Känkänen, va. toimitusjohtaja, HVK, p. 029 505 1012

Sivun alkuun