Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionosuuksiin muutoksia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2004 13.00
Tiedote -

Kehittämishankkeiden valtionavustusten määrää, hakemista ja avustustenpäätösten tekemistä koskevaa lainsäädäntöä on muutettu muun muassa siten, että valtionavustusta yhdessä muiden julkisten tukien kanssa voidaan myöntää sairaanhoitopiireille enintään 50 prosenttia sekä kunnille ja muille kuntayhtymille enintään 75 prosenttia valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista. Hallitus esitti sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muutosten vahvistamista torstaina 30. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lainmuutokset myös torstaina.

Nykyisin hankkeiden omarahoitusosuus muodostuu usein kuntien oman henkilöstön työpanoksella kerrytetyistä laskennallisista kustannuksista. Lainmuutosten jälkeen nämä kustannukset eivät enää oikeuta valtionavustukseen. Samalla, kun laskennallisista kustannuksista luovutaan, valtionavustuksen enimmäismäärää nostetaan.

Menettely yksinkertaistaa valtionavustuksen käytön valvontaa ja tekee hankerahoituksesta nykyistä läpinäkyvämmän. Uudistuksen tarkoituksena on tukea erityisesti pienten kuntien ja kuntayhtymien mahdollisuuksia osallistua kehittämiseen ja samalla suunnata valtionavustusta niihin kehittämishankkeisiin, jotka ovat oleellisia palvelujen saatavuuden ja laadun sekä toiminnan tuloksellisuuden kannalta.

Lakiin on lisätty valtuus määritellä toistaiseksi voimassa olevalla asetuksella kehittämishankkeiden painoalueet ja kriteerit pidemmäksi aikaa kuin vuodeksi kerrallaan, mikä tukee nykyistä paremmin sosiaali- ja terveysalan pitkäjänteistä ja laajaa kehittämistyötä.

Kehittämishankkeiden hallinnoinnin uudistaminen yhdenmukaistaa niiden käsittelyä sekä parantaa lääninhallitusten mahdollisuutta seurata ja valvoa rahoitettujen hankkeiden etenemistä ja valtionavustusten käyttöä nykyistä paremmin. Lisäksi se vähentää hanketta toteuttavien kuntien ja kuntayhtymien hallinnollista työtä.

Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla (www.stm.fi) on HAKIJAN OPAS - Valtionavustuksen hakeminen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeilla vuosina 2005 - 2007. Opas on tarkoitettu niiden kuntien, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden käyttöön, jotka hakevat valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin taikka muulla tavoin osallistuvat hankkeen suunnitteluun, toteuttamiseen tai hallinnointiin. Oppaassa selkeytetään ja tarkennetaan niitä periaatteita ja käytäntöjä, joita noudatetaan haettaessa valtionavustusta sekä kuvataan hankkeiden painoalueet ja kriteerit.

Sivun alkuun