Hyppää sisältöön
Media

Social- och hälsovårdens regionala försök stöder kommunerna då tjänster ska förnyas

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 5.1.2011 11.21
Pressmeddelande -

Permanent lagstiftning om ordandet av social- och hälsovården är i beredningsskedet, och flera kommuner genomför redan reformer som gäller ordnandet av social- och hälsovården. Regeringen föreslår en temporär försökslag som stöder kommuner och samkommuner i utvecklandet av social- och hälsovården samt informerar om centrala principer för servicestrukturreformen.

Regeringen fattade beslut om innehållet i lagförslaget om ordnandet av social- och hälsovården onsdagen den 5 januari. Republikens president har för avsikt att överlämna propositionen till riksdagen fredagen den 14 januari.

Det föreslås att försökslagen träder i kraft så snart som möjligt och gäller till slutet av 2014. Lagen ska stöda försök som kommuner och samkommuner genomför för att utveckla ordnandet av social- och hälsovården.

Social- och hälsovårdens sammanhängande helhet som en förutsättning för försöken

Kärnan i försöken är ett tillräckligt stort område som svarar för basservicen samt för en del av specialservicen som en helhet. Som förutsättningar för deltagandet i de regionala försöken är bland andra en sammanhängande helhet av social- och hälsovården, samordning av basservice och specialservice, regionalt samförstånd och främjande av försökens operationella målsättningar, såsom bättre effektivitet av tjänster och starkare främjande av hälsa och välfärd.

De kommuner som deltar i försöken får särskilt stöd från social- och hälso-vårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd för sin utvecklingsverksamhet. Områdena kan också ansöka om utvecklingspengar för sin verksamhet från Kaste-programmet.

De områden som deltar i försöken har möjlighet att inom social- och hälsovården utnyttja sambruket av klient- och patientuppgifter enligt hemvårdsförsöket över sektorsgränser utan patientens samtycke.

Ett annat mål med försöken är att stöda beredningen av lagstiftningen om ordnandet av social- och hälsovården. I samband med försöken samlas in kommuners synpunkter i fråga om utvecklandet av lagstiftningen.

Ytterligare uppgifter

Regeringsråd Päivi Salo, tfn 09 160 74130
Konsultativa tjänstemannen Kari Haavisto, tfn 09 160 74177
Medicinalråd Jukka Mattila, tfn 09 160 74194


På vår webbplats

I första skedet skulle försöken med ordnandet av social- och hälsovården inledas på fem områden (Webbnyhet 5.1.2011)

Regionalt försök inom social- och hälsovården 


Sivun alkuun