Hyppää sisältöön
Media

Slutrapporten om sote-reformen på remiss

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 2.1.2014 13.48
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet skickar ut slutrapporten om servicestrukturreformen inom social- och hälsovården (sote-reformen) på remiss den 2 januari 2014. Kommuner och andra aktörer ombeds ge sina synpunkter på slutrapporten som utformats som ett lagförslag och som beredningsgruppen överlämnade till omsorgsminister Susanna Huovinen den 19 december 2013. Syftet med den så kallade lagen om ordnandet är att förnya lagstiftningen gällande ordnandet, förvaltningen, utvecklingen, finansieringen och övervakningen av den kommunala social- och hälsovården. Remissförfarandet inleds den 2 januari. Remisstiden är tio veckor, vilket innebär att kommentarerna ska vara social- och hälsovårdsministeriet tillhanda senast den 13 mars 2014. Kommentarerna samlas in med hjälp av en elektronisk enkät med frågor om utkastet till regeringens proposition. Det går att motivera sina svar, därför har det reserverats gott om utrymme för fritt formulerade kommentarer i enkäten. Social- och hälsovårdsministeriet skickar enkätlänken till alla kommuner och aktörer som gav utlåtanden om halvtidsrapporten om sote-reformen sommaren 2013. Man kan besvara begäran om utlåtande på finska eller svenska. Svaren är offentliga. Ministeriet publicerar ett sammandrag av utlåtandena i början av april. Regeringens lagförslag kommer att finslipas utgående från utlåtandena. Lagförslaget lämnas till riksdagen för behandling i april. Det är meningen att lagen om ordnandet av social- och hälsovården ska träda i kraft den 1 januari 2015. Social- och hälsovårdsområdena och områdena på basnivå inleder sin verksamhet senast den 1 januari 2017.

Mer information:

Kari Haavisto, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 342


Bilagor

  Begäran om utlåtande (pdf, 180 kB )

Utkast till lagförslag om ordnandet av social- och hälsovården och till vissa lagar som hänför sig till den (pdf,1259 kB )

Baspresentation av sote-reformen (pdf, 918 kB )

Vänligen använd den elektroniska blanketten för att svara på utlåtandet senast 13.3.2014

 


Susanna Huovinen rakenneuudistus
Sivun alkuun