Hyppää sisältöön
Media

Sjukpensionärers återgång i arbete underlättas

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 8.10.2009 11.06
Pressmeddelande -

Sjukpensionärer kan från och med början av nästa år förtjäna minst 600 euro i månaden utan att det inverkar på deras pension. Dessutom kan sjukpensionärer lämna sin pension vilande och få pensionen utbetalad på nytt utan ny bedömning av arbetsförmågan, om arbetet upphör eller arbetsinkomsterna sjunker ner till lagstadgade inkomstgränser.

Regeringen föreslog torsdagen den 8 oktober att lagen ska stadfästas och avsikten är att republikens president stadfäster lagen fredagen den 9 oktober. Lagen är i kraft från och med den 1.1.2010 till den 31.12.2013. Under tiden som försökslagen är i kraft följer man med hur väl den fungerar och utvärderar möjliga förändringsbehov i det fortsatta beredningsarbetet.

Sjukpensionärer får tjäna 600 euro i månaden

Den nya lagen gäller personer som är sjukpensionerade såväl enligt arbetspensionslagarna som folkpensionslagen.  

Den som får sjukpension enligt folkpensionslagen får vid sidan av pensionen tjäna upp till 600 euro i månaden utan att sjukpensionen påverkas av inkomsterna.

Den som får full invalidpension enligt arbetspensionslagarna ska vid sidan av pensionen kunna tjäna högst 40 procent av sin stabiliserade genomsnittliga inkomst för tiden innan arbetsoförmågan började eller högst 600 euro i månaden, om den tidigare nämnda 40 procenten av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten är lägre än 600 euro. Den som har delinvalidpension får tjäna högst 60 procent av sin genomsnittliga inkomst för tiden innan arbetsoförmågan började eller högst 600 euro i månaden, om den tidigare nämnda 60 procenten är mindre än 600 euro i månaden. 

Pensionen kan lämnas vilande högst två år

Om personens arbetsinkomster överstiger de i lagen föreskrivna gränserna, avbryts utbetalningen av hans eller hennes sjukpension och pensionen lämnas vilande i minst tre månader och högst två år.

Den vilande pensionen börjar betalas ut på nytt då pensionären har meddelat pensionsanstalten att han eller hon har slutat arbeta eller att arbetsinkomsterna har sjunkit ner till inkomstgränsen. Om en sådan anmälan inte görs inom två år från det pensionen lämnades vilande, indras pensionen.

För mer information

regeringssekreterare Maritta Hirvi, tfn (09) 160 74338

 

 

 

 


På vår webbplats

Invalidpension


Sivun alkuun