Hyppää sisältöön
Media

Utredning: Kommunerna har varierande praxis för att stödja närstående- och familjevården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2019 12.00 | Publicerad på svenska 14.2.2019 kl. 15.22
Pressmeddelande 28/2019

Enligt en färsk utredning genomförs åtgärder som främjar närstående- och familjevården mycket varierande i kommunerna. Tjänsterna för närstående- och familjevårdare har utökats, men inte i den utsträckning som förutsätts enligt lag.


Den största ökningen har skett i fråga om undersökningar av närstående- och familjevårdares välmående och hälsa samt alternativ för avlösarservice vid närstående- och familjevårdares ledigheter. Uppgifterna framgår av en utredningsrapport som publicerades i dag.

Antalet personer i närståendevård och familjevård ökar

I lagstiftningen om närstående- och familjevård gjordes under 2016 ändringar vars mål var mera tjänster som stöder närstående- och familjevården, såsom undersökningar av välmående och hälsa, förberedelse samt stöd så att närståendevårdare kan ta ut ledighet. 

Av närståendevårdarna har dock endast hälften utnyttjat sin rätt till lediga dagar. Som en lösning har utvecklats en ny modell som visat sig fungera. Den innebär att en ambulerande familjevårdare kommer hem till den vårdbehövande för att lösa av närståendevårdaren när närståendevårdaren håller en ledig dag.

Antalet personer som får närståendevård har ökat med cirka sex procent sedan 2015, och 2017 fick nästan 48 000 personer vård av en närståendevårdare. Över 46 000 personer hade ingått ett avtal om stöd för närståendevård. Av dem var över hälften 65 år eller äldre. Ökningen av antalet personer som vårdas med hjälp av stöd för närståendevård verkar ha accelererat något, men ökningen har ändå varit mindre än vad som eftersträvats.

Familjevård av äldre har inte förekommit i någon stor utsträckning i Finland, men den ökar klart: i slutet av 2017 vårdades redan cirka 730 personer som fyllt 65 år inom familjevård (år 2015 var antalet cirka 340).

På grund av lagändringarna om närstående- och familjevården har statsandelen till kommunerna höjts gradvis, så att ökningen från om med den 1 januari 2018 är 95 miljoner euro. Det går dock inte att påvisa hur statsandelarna har allokerats, eftersom det inte finns tillräckligt noggrann uppföljningsinformation om detta i kommunernas system.

Ytterligare information

Satu Karppanen, projektledare, tfn 0295 163 549
Anja Noro, projektchef, tfn 0295 163 006

Sivun alkuun