Hyppää sisältöön
Media

Saumattoman palveluketjun kokeilu jatkuu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2003 10.38
Tiedote 280/2003

Hallitus esittää sosiaali- ja terveydenhuollon saumatonta palveluketjua tukevan kokeilulain voimassaoloa jatkettavaksi kahdella vuodella vuoden 2005 loppuun. Tavoitteena on laajentaa kokeilua alueellisesti ja luoda pohjaa pysyvän lainsäädännön aikaansaamiseksi vuoden 2006 alusta. Muutoksen yhteydessä esitetään lakiin tehtäväksi eräitä muitakin tarkistuksia. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 9. lokakuuta. Presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Laki saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta (811/2000) tuli voimaan lokakuussa 2000. Laki säädettiin erityisesti Satakunnan alueella toteutetun Makropilottihankkeen toteuttamiseksi. Hankkeen päätavoitteena oli sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaslähtöisten toimintamallien ja niitä tukevan tietoteknisen järjestelmän luominen. Saumattoman palveluketjun kokeilualueiksi hyväksyttiin myöhemmin eräitä muitakin kuntia ja terveydenhuollon toimintayksiköitä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten tietojärjestelmien yhteensovituksen parantaminen ja sähköisen asioinnin kehittäminen ovat edelleen tärkeitä tavoitteita. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden palveluja voidaan parantaa ja samalla on mahdollista myös pidemmällä aikavälillä lisätä palvelujärjestelmän tehokkuutta. Tästä syystä kehittämistyön edellytykset ehdotetaan varmistettaviksi jatkamalla toiminnan lainsäädännöllisen pohjan voimassaoloa. Tavoitteena on samalla merkittävästi laajentaa kokeilun alueellista kattavuutta. Kunta tai kuntayhtymä taikka ne yhdessä voivat hakea kokeilun piiriin pääsemistä sosiaali- ja terveysministeriölle viimeistään 31.5.2004 toimitetulla hakemuksella. Nykyiset kokeilualueet säilyvät kokeilun piirissä, jolleivät ne erikseen vastaavaan päivämäärään mennessä ilmoita haluavansa irtautua kokeilusta.

Muutoksen yhteydessä laista ehdotetaan poistettaviksi sosiaaliturvakorttia koskevat säännökset. Tämä perustuu siihen aiemmin tehtyyn ratkaisuun, että sähköistä henkilökorttia ja sen käyttöä koskevat säännökset on keskitetty henkilökorttilakiin. Lakiin ehdotetaan vastaavasti lisättäviksi yleiset säännökset sähköisestä tunnistamisesta ja allekirjoittamisesta kokeilun yhteydessä. Kuntien ja kuntayhtymien kokeiluun liittyviä kehittämishankkeita voidaan tukea sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan hankerahoituksella.

Lisätietoja: hallitusneuvos Jouko Narikka, puh. (09) 160 73857

Sivun alkuun