Hyppää sisältöön
Media

Sairausvakuutuksen rahoitusuudistus ratkeamassa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.6.2004 10.00
Tiedote -

Sairausvakuutuksen rahoituksen uudistamista on valmisteltu kolmikantatyöryhmässä viime syksystä lähtien, mutta kaikista uudistuksen periaatteista ei ole syntynyt yhteisymmärrystä. Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre on valmistellut uudistuksesta oman ratkaisumallinsa työryhmän työn pohjalta, mikä on esitelty työmarkkinajärjestöille tänään. Uudistus on tarkoitus käsitellä hallituksessa elokuussa.

Sairausvakuutuksen rahoitusuudistus toteutettaisiin vuoden 2006 alusta lukien. Sairausvakuutus jaettaisiin kahteen osaan: työtulovakuutukseen ja sairaanhoitovakuutukseen. Työtulovakuutukseen kuuluisivat sairaus- ja vanhempainpäivärahat ja työterveyshuolto. Sairaanhoitovakuutukseen kuuluisivat yksityisen sektorin sairaanhoidon korvaukset ja lääkekorvaukset. Työtulovakuutus rahoitettaisiin pääosin työnantajilta sekä palkansaajilta ja yrittäjiltä perittävillä vakuutusmaksuilla. Valtio vastaisi vain vähimmäispäivärahakustannuksista. Sairaanhoitovakuutuksen menot rahoitettaisiin puoliksi vakuutettujen sairausvakuutusmaksulla ja valtion budjetista.

Työnantajien sairausvakuutusmaksun nousu kompensoitaisiin vastaavalla alennuksella kansaneläkemaksussa. Palkansaajien ja yrittäjien vakuutusmaksun nousu kompensoitaisiin osaksi maksun verovähennyskelpoisuudella ja osaksi alentamalla tuloveroperusteita. Eläkkeensaajien sairausvakuutusmaksu pysyisi ennallaan.

Uudistukseen liitettäisiin eräitä etuuksien parannuksia, mitkätulisivat voimaan jo vuoden 2005 alusta lukien: Perhekustannusten tasausta kehitettäisiin siten, että nykyistä työnantajille maksettavaa vuosilomakustannusten korvausta korotettaisiin 55 prosentilla. Lähekkäin olevissa synnytyksissä turvattaisiin aikaisempi äitiys- ja vanhempainpäivärahan taso. Ns. pätkätyötä tekevien asemaa parannettaisiin korjaamalla päivärahan määräytymisperusteita.

Lisätietoja: apulaisosastopäällikkö Matti Toiviainen puh. 09-160 74191

Sivun alkuun