Hyppää sisältöön
Media

Rintamaveteraanien kuntoutuksen painopistettä siirretty

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2004 12.25
Tiedote -

Rintamaveteraanien kuntoutusta koskevaa asetusta on muutettu niin, että kuntoutuksen painopistettä siirretään laitoskuntoutuksesta päiväkuntoutukseen, kotona tapahtuvaan kuntoutukseen ja muuhun avokuntoutukseen. Valtioneuvosto antoi asetusta koskevan muutoksen torstaina 12. joulukuuta. Asetuksen muutoksella toteutetaan veteraanipoliittisissa linjauksissa 2004 – 2007 tavoitteeksi asetettu rintamaveteraanien kattava ja säännöllinen kuntoutus.

Rintamaveteraanien kuntoutukseen varattua määrärahaan (35,8 miljoonaa euroa vuonna 2004) on ensi vuoden tulo- ja menoarviossa esitetty lisäystä 12 miljoonaa euroa. Määrärahan arvioidaan riittävän siihen, että kaikki kuntoutusta haluavat rintamaveteraanit saavat kuntoutusta ensi vuonna.

Uuden asetuksen mukaan silloin, kun veteraanilla oleva vamma tai sairaus ei aiheuta hänelle toimintakyvyn häiriötä, laitoskuntoutusjakson pituus on enintään 10 vuorokautta nykyisen 14 vuorokauden sijasta. Päiväkuntoutuksen pituudet säilyvät entisellään. Muun avokuntoutuksena annettavan kuntoutuksen määrä lisääntyy nykyisestä enintään 20 – 30 käyntikertaan kalenterivuodessa rintamaveteraanin kuntoutustarpeesta riippuen. Uudistus mahdollistaa avo- ja laitoskuntoutusjaksojen vuorottelun sekä erityisesti avokuntoutuksen jakamisen useampaan jaksoon vuoden aikana.

Asetuksenmuutos tulee voimaan 1.1.2005 siten, että laitoskuntoutuksen lyhentämistä koskevaa muutosta sovellettaisiin vasta niihin kuntoutusjaksoihin, jotka alkavat 1.9.2005 tai sen jälkeen. Näin kuntoutuspalveluita tuottaville laitoksille jää aikaa ottaa laitosjaksojen lyheneminen huomioon toimintansa järjestelyissä.

Lisätietoja: hallitussihteeri Päivi Kaartamo, STM, puh. 09-160 74353

Sivun alkuun