Hyppää sisältöön
Media

Rikosasain sovittelu toimii koko maassa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.7.2006 11.00
Tiedote -

Koko Suomi on rikosasioiden sovittelun piirissä vuoden 2006 alussa voimaan tulleen lakiuudistuksen myötä. Samalla kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisessa asemassa, koska sovittelupalveluja on saatavissa koko maassa. Kaikki palveluntuottajat ovat käynnistäneet rikosasiain sovittelutoiminnan kesäkuussa 2006. Palveluntuottaja vastaa siitä, että sovittelua on saatavilla ja jakaa aktiivisesti tietoa sovittelumahdollisuudesta sekä asukkaille että yhteistyöviranomaisille. Sovittelu on maksutonta ja helposti saavutettavissa. Sovittelijoina toimivat vapaaehtoiset ja koulutetut sovittelijat.

Valtio korvaa sovittelutoiminnan järjestämisestä aiheutuvat kustannukset ja lääninhallitukset vastaavat toiminnan järjestämisestä. Palvelut tuotetaan pääsääntöisesti toimeksiantosopimusten perusteella. Näitä sopimuksia on tehty kuntien, järjestöjen ja yksityisten palvelujen tuottajien kanssa. Valtio maksaa taloudellisen korvauksen sovittelupalvelujen tuottajalle sovittelun järjestämisestä valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti.

Rikosasioiden sovittelu on oikeuskäsittelylle rinnakkainen tai sitä täydentävä menettely rikoksiin ja pienehköihin riita-asioihin liittyvien kysymysten ratkaisemisessa. Sovittelussa osapuolten tarkoitus on vapaaehtoisten sovittelijoiden avulla aikaansaada kumpaakin osapuolta tyydyttävä ratkaisu mahdollisesta vahingonkorvauksesta ja loukatun osapuolen hyvittämisestä. Sovittelun keskeinen tehtävä on rikoksen uhrin hyvittäminen ja tekijän aktiivinen vastuun ottaminen tekonsa seurauksista. Sovittelua voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten tekemien rikosten käsittelyssä. Tämä edellyttää aina, että kumpikin osapuoli hakeutuu vapaaehtoisesti sovitteluun.

Sovittelutoiminta on myös EU-puheenjohtajuuskauden asiantuntijakeskustelussa

Rikosasiain sovittelun neuvottelukunta, sosiaali- ja terveysministeriö sekä oikeusministeriö järjestävät rikosasiain sovittelua koskevaa asiantuntijakokouksen Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella. Restoratiivista – sovittelevaa ja korjaavaa - oikeutta sekä rikosasioiden sovittelua käsittelevä seminaari järjestetään joulukuussa 2006 Helsingissä. Se on tarkoitettu ministeriöiden virkamiehille, rikosoikeusjärjestelmän toimijoille ja sovittelupalvelujen tuottajille. Kokous on jatkoa seminaarille, joka järjestettiin Itävallan oikeusministeriön johdolla kesäkuussa 2006.

Lisätietoja: Rikosasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, ylitarkastaja Kari Haavisto, (STM), (09) 160 74177, Ylitarkastaja Sirkka-Liisa Mäkelä, Etelä-Suomen lääninhallitus, 02051 64101, Ylitarkastaja Kalevi Juntunen, Länsi-Suomen lääninhallitus, 0205173662, 0400840026

Sivun alkuun