Hyppää sisältöön
Media

Regeln vid beräkning av den bosättningstid som inverkar på folkpensionens belopp förändras för dem som får pension från utlandet

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 24.5.2012 10.48
Pressmeddelande -

Den tid som en person har bott i Finland och samtidigt fått pension från utlandet ska i fortsättningen beaktas vid beräkning av folkpensionens belopp. Rätt till folkpension och folkpensionens belopp beror på bosättningstiden i Finland. Hittills har till och med en liten pension som betalats från utlandet kunnat hindra tillväxten av den tid som inverkar på folkpensionens belopp.

Personer som får pension från utlandet är för närvarande i en annan ställning än personer som får pension från Finland vid beräkning av den bosättningstid som inverkar på folkpensionens belopp. Europeiska kommissionen har gett Finland en underrättelse i frågan, och Finland har slutat att tillämpa bestämmelsen i fråga. Nu ska saken också korrigeras i lagen för att personer som är bosatta i Finland i fortsättningen ska behandlas på samma sätt i fråga om tillväxten av bosättningstiden.

Ändringen av sättet att beräkna bosättningstiden beräknas årligen beröra ca 700 pensionärer. Det folkpensionsbelopp som ska betalas till dessa personer ökar med i genomsnitt 68 euro i månaden. Om en pensionär är berättigad till garantipension kommer den ökade folkpensionen att på motsvarande sätt minska garantipensionens belopp. Om pensionsinkomsterna överstiger beloppet av full garantipension, kommer en större folkpension att minska ett eventuellt bostadsbidrag.

Regeringen lämnade en proposition om saken till riksdagen den 24 maj. Propositionen hänför sig till den andra tilläggsbudgetpropositionen. Lagarna avses träda i kraft 1.7.2012.

Ytterligare information

konsultativ tjänsteman Juha Rossi, tfn 09 160 73866, [email protected]På vår webbplats

Pensionsskydd 

Sivun alkuun