Hyppää sisältöön
Media

Ravintoloiden aukioloon ja anniskeluaikoihin uusia rajoituksia 8.10. lukien koronavirustilanteen vuoksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.9.2020 12.05
Tiedote 220/2020

Ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluaikoja rajoitetaan uudelleen koronavirusepidemiatilanteen johdosta. Ravitsemisliikkeen saa pitää torstaista 8.10. lukien avoinna kello 04–01. Alkoholijuomia saa 8.10. lukien anniskella vain kello 09–24.

Valtioneuvoston asetus rajoituksista tulee voimaan 1.10.2020, mutta ravitsemisliikkeet saavat rajoitusten toimeenpanoon viikon siirtymäajan. Siten rajoitukset tulevat voimaan 8.10.2020. Määräaikainen asetus on voimassa 31.10.2020 saakka. 

Rajoitukset eivät koske ravitsemisliikkeen asiakasmääriä. Sisätilassa tai sen osassa saa oleskella nykyinen eli normaali anniskeluluvassa tai rakennussuunnitelmassa sallittu määrä asiakkaita tai henkilöitä. Ennallaan pysyvät myös ravitsemisliikkeiden oman toiminnan suunnitteluvelvoite ja tilojen hygieniaan liittyvät vaatimukset. Jokaisella asiakkaalla pitää olla jatkossakin oma istumapaikkansa.

Rajoitusten taustalla hallituksen hybridistrategian tavoitteet

Hallituksen hybridistrategian tarkoituksena on COVID-19-epidemian tehokas hillitseminen mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja perusoikeuksien toteutumista haittaavasti. 

Valtioneuvosto seuraa koronavirusepidemian ilmaantuvuutta eri alueilla lokakuun aikana.  Ns. kiihtymisvaiheeseen joutuneiden alueiden ravitsemistoimintaan voidaan pikaisesti säätää myös lisärajoituksia. Valtioneuvosto on arvioinut tässä yhteydessä myös mahdollisia kustannustuen vaihtoehtoja eri aloille, joiden toimintaedellytyksiin koronavirusepidemia on pahiten vaikuttanut. 

Pandemian aikana karttunutta tietoa käytetty rajoituksia harkittaessa

Rajoittamista koskevat säännökset on valmisteltu koronaviruspandemian aikana kertyneen kansainvälisen ja Suomesta kootun tiedon perusteella. Saadut tiedot osoittavat, että riski tartunnan saamiseksi ravitsemisliikkeessä on todellinen. 

Laajat ravitsemisliikkeistä peräisin olevat altistumistilanteet, joita on ollut myös Suomessa, vaikeuttavat altistuneiden jäljittämistä ja karanteeniin asettamista. Tämä lisää huomattavasti riskiä sille, että epidemia kiihtyy. 

Rajoitusten tiukennuksista päätetään erikseen kahden viikon välein

Jos koronavirustilanne on jollakin alueella kiihtymisvaiheessa, tiukennetaan ravitsemisliikkeille nyt annetulla asetuksella säädettyjä rajoituksia. Tällöin ravitsemisliikkeet joutuisivat sulkemaan ovensa jo klo 23 ja alkoholijuomien anniskelu loppuisi jo klo 22. Tämän lisäksi ravitsemisliikkeiden asiakasmääriä rajoitettaisiin niin, että sisälle saisi ottaa enintään puolet suurimmasta sallitusta asiakasmäärästä.

Alueen siirtyminen epidemian kiihtymisvaiheeseen todetaan asiantuntijaviranomaisen lausunnolla, jonka antaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Lausunnossa otetaan huomioon sosiaali- ja terveysministeriön asettaman tilannekuva- ja mallinnusryhmän sekä sairaanhoitopiirin alueellisen yhteistyöryhmän näkemys alueen epidemiologisesta tilanteesta. Tarvittaessa, jos aihetta on, valtioneuvosto tekee lausunnon perusteella päätökset tiukemmista rajoituksista kahden viikon välein. Näistä rajoituksista tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Ismo Tuominen, [email protected] 

Sivun alkuun