Hyppää sisältöön
Media

Raportti naisten ja miesten edustuksesta kuntayhtiöiden ylimmässä johdossa julki

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 31.5.2017 11.00 | Julkaistu suomeksi 1.6.2017 klo 10.36
Uutinen

Raportti naisten ja miesten edustuksesta kuntaomisteisten yhtiöiden ylimmässä johdossa on valmistunut. STM:n ja Kuntaliiton Tilastokeskuksella teettämä selvitys kuntaenemmistöisten yhtiöiden johtotehtävien jakaantumisesta sukupuolen mukaan on ensimmäinen laatuaan. Selvityksen ensimmäiset tulokset julkistettiin maaliskuussa 2017.

Selvitystä varten Tilastokeskus kartoitti yhteensä 1716 kuntaomisteisen osakeyhtiön ylintä johtoa vuonna 2015. Ylimpään johtoon luetaan yhtiöiden toimitusjohtajat, hallitusten puheenjohtajat sekä hallitusten jäsenet.

Kuntaenemmistöisten yhtiöiden hallitusten jäsenistä 34 prosenttia oli naisia vuonna 2015. Toimitusjohtajista naisia oli 24 prosenttia ja hallitusten puheenjohtajista16 prosenttia. Osuudet on laskettu yhtiöistä, joissa henkilökuntaa oli vähintään yksi. Tätä pienempien yhtiöiden hallituksissa naisten osuus jää alle 30 prosentin. Valtion kokonaan omistamissa tai enemmistöomisteisissa yhtiöissä naisten hallitusosuus oli samana vuonna selkeästi suurempi kuin kuntayhtiöissä.

Kuntien omissa toimielimissä oli enemmän naisia kuin kuntaomisteisten yhtiöiden johtotehtävissä. Kunnanvaltuustoissa on kevään 2017 vaalien jälkeen naisia 39 prosenttia.  Toisaalta kuntien aivan ylimmissä johtotehtävissä naisia on selkeästi vähemmän: kunnanhallitusten puheenjohtajista naisia oli 26 prosenttia ja kunnanvaltuustojen 28 prosenttia (2013). Kaikista kunnanjohtajista naisia oli 18 prosenttia (2014).

Selvityksessä on tarkasteltu nais- ja miesjohtajien osuutta myös muun muassa yhtiön koon ja toimialan sekä johtajieniän ja koulutustaustan mukaan.

Sukupuolinäkökulma kuntaomisteisten yhtiöiden ylimpään johtoon tärkeä

Selvityksessä todetaan, että myös jatkossa olisi tärkeää kartoittaa sukupuolijakaumaa säännöllisesti. Näin tasa-arvotilannetta ja sen muutoksia kuntayhtiöissä voidaan seurata.

Kuntien omistamien yhtiöiden lukumäärä on kasvanut viime aikoina. Käynnissä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon - ja maakuntauudistus puoltavat tietojen säännöllistä päivittämistä ja tietosisältöjen laajentamista kattamaan uudet toimijat.

Erityisen tärkeää on seurata, miten kuntien ja maakuntien toimintojen uudelleen järjestäminen vaikuttaa vallan jakautumiseen ja tasa-arvon toteutumiseen kunnissa ja maakunnissa.

Lisätietoja

Tilastopäällikkö Antti Katainen, p. 029 551 2347
Neuvotteleva virkamies Eeva Raevaara, STM, p. 02951 63205
Erityisasiantuntija Sinikka Mikola, Kuntaliitto, p. 050 342 8218

Sivun alkuun