Hyppää sisältöön
Media

Rakentamisen turvallisuus Euroopan työterveys ja työturvallisuusviikon teemana

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.4.2004 7.00
Tiedote -

Rakennamme turvallisesti on tämänvuotisen EU:n työturvallisuuskampanjan teemana. Kaikki EU-maat järjestävät teemaan liittyen tapahtumia ja tiedotusta Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tukemina. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviikkoa vietetään 22. ? 26. lokakuuta.

Ministeri Sinikka Mönkäre muistuttaa, että tärkein työ työturvallisuuden edistämiseksi tehdään työpaikoilla. Tietoa ja taitoa niiltä löytyy ja hyviä esimerkkejä on olemassa. ”Huominen on EU:n kannalta tärkeä päivä, kun unioni laajenee kymmenellä uudella jäsenmaalla. Rakentamisen työturvallisuustoimille ja hyville käytännöille on nyt käyttöä. Meilläkin rakennusalan työntekijöinä tullaan näkemään yhä enemmän myös muita kuin suomalaisia ammattilaisia. Hyvät työturvallisuuskäytännöt ja niistä tiedottaminen ja ennen kaikkea niiden toteuttaminen ovat entistä tärkeämpiä”, ministeri korostaa

Rakennustyöntekijän tapaturmariski on kaksinkertainen muiden alojen keskivertotyöntekijään verrattuna. EU-maissa rakennuksilla työskentelee yli 12 miljoonaa ihmistä, Suomessa heistä on 140 000. Yli kolmen päivän työkyvyttömyyteen johtavia tapaturmia sattuu Suomessa 18 000 vuodessa ja EU:n alueella 900 000.

Tyypillisiä rakennustyöntekijän terveysongelmia ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Useampi kuin joka kolmas heistä ilmoittaa kärsivänsä lihasvaivoista. Myös asbestin aiheuttamat sairaudet ovat edelleen yleisiä. Maalarit ja lattioiden päällystäjät taas siirtyvät muita aiemmin eläkkeelle liuottimien aiheuttamien terveyshaittojen vuoksi. Lähes viidennes altistuu rakennuksilla jatkuvasti kovalle melulle ja yli puolet enemmän kuin puolet työajastaan. Yli puolet on jatkuvasti alttiina myös tärinälle.

Työtapaturmista, sairauspoissaoloista ja töiden viivästymisistä aiheutuu kustannuksia niin yrityksille kuin yhteiskunnalle. Suomalaisten laskelmien mukaan yksi työtapaturma aiheuttaa työnantajalle keskimäärin 5000 euron kustannukset. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto puolestaan on arvioinut, että jokainen eurooppalainen maksaa joka vuosi 200 euroa pelkästään rakennusalan huonoista työoloista aiheutuvista onnettomuuksista, yhteen laskettuna kyse on 75 miljardista eurosta vuodessa.

Eurostat-tilastojen mukaan EU-maissa sattuu kaikkiaan 4500 yli kolmen päivän työkyvyttömyyteen johtanutta työtapaturmaa 100 000 työntekijää kohden, Suomessa määrä on 3900.

Tapaturmia torjutaan yhteistyössä

Rakennamme turvallisesti kampanjaa koordinoi Euroopan työterveys- ja turvallisuusvirasto. Se toteutetaan kaikissa EU- ja EFTA-maissa ja mukaan ovat lähteneet myös työnantaja- ja työntekijäjärjestöt. Kampanja huipentuu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviikkoon 18. ? 22. lokakuuta. Suomessa viikon päätapahtuma pidetään 18.10. Finlandiatalossa. Kampanjan päätöstapahtuma on Bilbaossa Espanjassa vuoden lopulla.

Suomessa Rakennamme turvallisesti ?kampanjan ja työturvallisuusviikon järjestelyjä koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö. Kampanjaa tukevat mm. Rakennusteollisuus RT ry, Rakennusliitto, Työturvallisuuskeskus, Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos sekä Työtapaturmaohjelma sekä RaTuKe-hanke. Kampanjan puitteissa järjestetään useita tilaisuuksia ympäri Suomea. Tavoitteena on, että aiempien vuosien tapaan myös työpaikat lähtisivät mukaan omilla tilaisuuksillaan.

Hyvät käytännöt palkitaan

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto etsii hyviä käytäntöjä rakentamisen turvallistamiseksi. Esimerkkien avulla on tarkoitus osoittaa työnantajille ja työntekijöille työturvallisuuskäytäntöjen noudattamisen edut ja samalla edistää niiden leviämistä yrityksissä.

Hyvien käytäntöjen kilpailuun voivat osallistua kaikki rakentamiseen liittyvät yritykset, järjestöt ja muut työterveys- ja työturvallisuusalan toimijat. Ehdotukset hyviksi käytännöiksi toimitetaan 10. kesäkuuta mennessä ylitarkastaja Hannu Stålhammarille sosiaali- ja terveysministeriöön (PL 33, 00023 Valtioneuvosto).

Parhaat käytännöt palkitaan loppuvuodesta Bilbaossa järjestettävässä tiedotuskampanjan päätöstilaisuudessa ja kaikki hyvät ratkaisut julkaistaan Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston Internet-sivuilla.

Työmaatarkastuksia touko-kesäkuussa

EU paneutuu rakentamisen turvallisuuteen myös viranomaistarkastuksia tehostamalla. Touko-kesäkuussa EU-maissa on määrä tarkastaa kymmeniä tuhansia rakennustyömaita, Suomessa tarkastuksia tehdään reilut 400.

Suomessa tarkastuksilla kiinnitetään huomiota erityisesti putoamissuojaukseen ja elementtityön turvallisuuteen sekä maa- ja vesirakennustyömaiden koneiden ja liikenteen turvallisuuteen.

Lisätietoja: www.tyosuojelutietopankki.fi tai osha.eu.int/ew2004

Sivun alkuun