Hyppää sisältöön
Media

Porvooseen rakentumassa ikäystävällinen, yhteisöllinen ja esteetön asuinalue ikäihmisille

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.3.2018 15.12
Uutinen

Täydentäen toimivaa -hanke haluaa tuoda ikäihmiset ja muistisairaat sosiaalisten kontaktien ja palvelujen lähelle. Hanke on hyvin konkreettinen; sen tavoitteena on Täytyy-korttelin konsepti, uusi asumisympäristö, joka voidaan sovittaa pieniin taajamiin ja olemassa olevaan asuntokantaan.

Porvoo, Lapinjärvi ja Savitaipale vievät hanketta yhteistuumin eteenpäin. Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutti puolestaan vastaa kuntien kehittämiskohteiden tutkimuksesta ja tiedonhankinnasta, sekä tiedon jakamisesta ja koordinoinnista.

Hankkeen vetäjänä toimii Porvoo kaupunki, joka suunnittelee hankkeen puitteissa kokonaan uutta kaupunginosaa vanhan Johannisbergin vanhainkodin alueelle. Kysymyksessä on melko mittava, noin neljän-viidensadan asunnon uudisrakentaminen ja vanhojen suojeltujen rakennusten käytön kehittäminen.

”Tavoitteena on, että koko alueesta muodostuisi noin 3 000 asukkaan uudenlainen asuinalue – ikäystävällinen, yhteisöllinen ja esteetön”, visioi Porvoon kaupunginarkkitehti Markku Partanen.

”Samalla haluamme löytää ratkaisuja siihen, että etenkin ikäihmisten palvelut ovat saatavilla tarpeita vastaavasti ja joustavasti. Mietimme, mitä se todella edellyttää rakentamisen ratkaisuilta, ja mitä palveluratkaisuilta. Lisäksi Johannisbergin tontin ympärillä olevaa asuinaluetta pyritään kehittämään pientalotonttien lisärakentamisella ja kerrostalojen muutosrakentamisella.”

Porvoo-korttelin henkisenä esikuvana on ollut vanha Porvoo ja ne piirteet, jotka ihmiset siellä kokevat arvokkaiksi: inhimillisyys, pienimittakaavaisuus, joustavuus, ajassa elävä elinympäristö ja elämänpiiri.

Porvoossa on laitettu hihat heilumaan. Mittava pohjatyö on tehty, ja nyt edetään käytännön työn kanssa. Kevään aikana päästään yhteiskehittämisen vaiheeseen, jossa Täytyy-konseptia testataan ja kehitetään edelleen eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

”Meillä on vahva usko siihen, että pääsemme tavoitteisiin”, Partanen vakuuttaa.

Lapinjärvellä kehitetään muistiystävällistä taajamaa

Mukana olevat tahot haluavat kehittää ikäihmisten asumista ja palveluja niin, että ne ovat helpommin saavutettavissa. Nyt haetaan sydämellä ratkaisua, jossa ikäihmisten elinympäristö on samassa korttelissa muun asutuksen kanssa.

Koko hankkeen yhteistavoite on palvelukorttelin perusperiaate. Lapinjärvellä kehitystyön kohteena on muistiystävällinen taajama, jota kohti pyritään erityisesti kehittämällä jalankulkuympäristöä.

”Me haluamme tehdä mahdollisimman helpoksi muistisairaiden ja ikäihmisten pääsyn palvelujen ja sosiaalisten kontaktien luo. Se on osa muistiystävällisen taajaman suunnittelutyötä”, sanoo Lapinjärven aluearkkitehti Johanna Hyrkäs.

”Keinoja ovat jalankulkuympäristön kehittäminen ja asuntojen sijoittelu. Ympäristötaiteelle on alusta saakka annettu erittäin suuri rooli, mikä lisää viihtyisyyttä ja toimii lisäksi orientoitumista helpottavana tekijänä. Suunnittelussa on haluttu ottaa huomioon kaikki fyysiseen ympäristöön liittyvät asiat, kuten pinnoitteet, valaistus ja kasvit.”

Lapinjärvelläkin työ on jo pitkällä. Johanna Hyrkkään mukaan mielenkiintoiseksi haasteeksi on osoittautunut se, että muistiystävällisen ympäristön suunnittelusta ei ole olemassa juurikaan tietoa ja ohjeistusta.

”Onhan tämä itsellekin haaste, koska tällaista ei ole aiemmin tehty. Onneksi meillä on koossa ’unelmatiimi’. Se on vapaaehtoisista lapinjärveläisistä koottu ryhmä, jonka kanssa tapaan säännöllisesti, ja joka sparraa minua muistiystävällisen taajaman suunnittelussa”, Hyrkäs kertoo.

Savitaipale kehittää Kyläpihaa ja kuntalaisten yhteistä olohuonetta

Savitaipaleella on kehitteillä Kyläpiha, ikäystävällinen ja kotona asumista tukeva ympäristö ja asuinalue. Hankkeessa mukana oleva Toimintakeskus Suvanto haluaa lisätä alueen ikäihmisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta niin omissa toimissaan kuin hankkeen myötä kehitettävän ikäystävällisen palvelualueen osalta.

”Yhteisöllisyys – yhdessä toimiminen, vuorovaikutus ja kokemus ryhmään kuulumisesta – ovat voimavara, joka lisää hyvinvointia ja sosiaalista pääomaa, sekä parantaa ikäihmisen arjessa selviytymistä ja vähentää yksinäisyyttä ja turvattomuutta”, kertovat Toimintakeskus Suvannon johtaja Anu Silvennoinen ja sosionomi Marianne Torikka.

Toimiakseen ja toteutuakseen yhteisöllisyys tarvitsee kuitenkin sopivia tiloja. Osana ikäystävällistä taajamaa Suvanto kehittääkin ”yhteistä olohuonetta”, joka on kaikille kuntalaisille yhteinen matalan kynnyksen kohtauspaikka.

Savitaipaleella on otettu käyttäjät mukaan suunnitteluun. Kerran kuukaudessa kokoontuu kuntalaisten foorumi, joka on avoin kehittämis- ja vaikuttamiskanava eri toimijoiden välillä. Lisäksi kaikki yli 55-vuotiaat kuntalaiset saavat täyttää asumiskyselyn, jossa kartoitetaan nykyistä asumista ja tulevaisuuden asumisen tarpeita ja toiveita.

Näiden ja hyvin käytäntöjen pohjalta aluearkkitehti tekee ikäystävällisen asuinaluesuunnitelman, jossa yhdistyvät asuminen ja palvelut. Alueen toimintojen ja palvelujen suunnitteluun on kutsuttu myös yksityisen ja kolmannen sektorin edustajia, kuntatoimijoita, seurakunta, järjestöjä ja Savitaipaleella asuvia ikäihmisiä. Asuntojen suunnittelussa korostuvat hybridiasuminen ja asuntojen muunneltavuus eri käyttötarkoituksen mukaan.

Teksti: Elina Salmi 

Täydentäen toimivaa on osa valtakunnallista koti- ja omaishoidon uudistusta (I&O-kärkihanke). Lue lisää

Tämä artikkeli on vapaasti eri medioiden jatkokäytettävissä ja hyödynnettävissä. Muistakaa mainita lähde (stm.fi) ja kirjoittaja.

Karttapiirrokset

Hyvät käytännöt I&O alueuudistus-arkisto hankeuutinen kärkihankkeet
Sivun alkuun