Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Perustoimeentulotuen myöntäminen halutaan siirtää Kelalle

Sosiaali- ja terveysministeriö
22.1.2015 13.37
Tiedote

Perustoimeentulotuen myöntäminen halutaan siirtää Kelan tehtäväksi vuoden 2017 alusta alkaen. Tavoitteena on muun muassa parantaa ihmisten yhdenvertaisuutta tuen saamisessa, tehostaa toimintaa ja vähentää kuntien tehtäviä tiukassa taloustilanteessa.

Uudistuksen myötä toimeentulotuen taso pysyisi entisellään. Lisäksi tarkoituksena olisi yhdenmukaistaa tukeen liittyvää harkintaa siten, että kuntakohtaiset erot vähenisivät ja kansalaisten yhdenvertaisuus paranisi. Toimeentulotuki säilyisi hakemuksen perusteella myönnettävänä, ei tulojen perusteella automaattisesti suoritettavana etuutena.

Laajaa harkintaa edellyttävät täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki säilyisivät jatkossakin kunnissa sosiaalitoimen tehtävänä. Kelan etuuskäsittelyssä varmistettaisiin asiakkaiden ohjaus tarvittaessa sosiaalityöhön.

Kunnissa syntyisi kustannussäästöä henkilöstön vähentämisen ja hallintokustannusten pienenemisen johdosta arviolta enimmillään 69 miljoonaa euroa vuodessa.

Uudistuksen arvioidaan lisäävän toimeentulotuen kustannuksia vuosittain arviolta 75-100 miljoonaa euroa, koska tukeen oikeutettujen arvioidaan hakevan tukea nykyistä laajemmin. Kelan hallintokulut kasvaisivat noin 32 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi Kelan valmistautuminen lain toimeenpanoon sekä tuessa tapahtuva kuntien valtionosuusmuutos tuottaisivat lisämenoja.

Pidemmällä aikavälillä säästöä voitaisiin saada palveluprosessin tehostumisesta ja sosiaalityön painopisteen siirtymisestä varhaiseen puuttumiseen ja sitä kautta asiakkuuksien vähentymiseen.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 22. tammikuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Lisätietoja

johtaja Kari Ilmonen, p. 0295 163 299, [email protected] 

Muualla palvelussamme

Toimeentulotuen käsittelyn siirto Kelalle 

Toimeentulotuki

Sivun alkuun