Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Etelä-Pohjanmaalla esimiehet levittävät perheystävällisiä käytäntöjä työpaikoille

Opetus- ja kulttuuriministeriöSosiaali- ja terveysministeriö
13.6.2018 12.36
Uutinen

Perheystävälliset toimintatavat ovat työpaikan ehdoton kilpailuetu. Miten sitouttaa hyvät työntekijät ja mitä keinoja löytyy uusien työntekijöiden houkuttelemiseksi?

Valtakunnallisen LAPE-ohjelman yhtenä tavoitteena on muuttaa työpaikkojen toimintakulttuuria ottamaan erilaiset elämäntilanteet huomioon. Toimintatapoja on kehittämässä 60 organisaatiota.

Seinäjoella järjestetyssä tilaisuudessa äänessä olivat kolmen erilaisen työpaikan edustajat. Ensi kertaa samassa tilaisuudessa olivat esillä työelämän ja tutkimuksen näkökulmat.

Jatkuvuutta tarvitaan

Hankkeen aloittamalle työlle pitää saada jatkuvuutta ja siksi tarvitaan konkreettisia malleja, jotka jäävät käyttöön. Esimerkkinä ovat esimiesvalmentaja-koulutukset, joita Etelä-Pohjanmaa on ainoana maakuntana toteuttanut. Esimiesten kautta mallit leviävät parhaiten koko organisaatioon.

Etelä-Pohjanmaan maakuntavalmistelussa kiinnitetään huomiota maakunnan vetovoimaisuuteen. Tulevan maakunnan palvelukseen siirtyy 10 000 työntekijää.

”Tavoitteena on saada maakunnassa työpaikkakohtaisia käytäntöjä siihen, miten työ ja perhe-elämä yhdistetään. Perheystävällisyys lisää työtyytyväisyyttä ja edistää myös työpaikan houkuttelevuutta”, Etelä-Pohjanmaan maakuntavalmistelun henkilöstöpolitiikan vastuuvalmistelija Kaija Metsänranta kertoo.

Tasapuolisuus tärkeää

Työpaikkojen perheystävälliset käytännöt kiinnostavat Etelä-Pohjanmaalla, sillä niillä voidaan lisätä koko maakunnan vetovoimaa.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on lähtenyt isoin harppauksin uudistamaan henkilöstöpolitiikkaansa.

Työ ja perhe nähdään tulevaisuudessa yhä enemmän kokonaisuutena ja työnantaja pyrkii toiminnoilla tukemaan työntekijöitä erilaisissa perhe-elämään liittyvissä elämäntilanteissa.

”Perheystävällisessä toimintatavassa ajatuksena on kohdella työntekijöitä tasapuolisesti. Kohteena eivät ole vain lapsiperheet. Perhe-käsite pitää määritellä niin selvästi, että kaikki ymmärtävät, mistä on kyse. Työntekijähän voi tarvita joustoa myös esimerkiksi iäkkäiden vanhempiensa vuoksi”, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstöpäällikkö Kari Jokinen toteaa.

Sairaanhoitopiiri on kartoittanut henkilöstön perhekohtaisia tarpeita ja järjestänyt henkilöstölle useita aiheeseen liittyviä tilaisuuksia. Yli 3 000 työntekijän ja yli 200 esimiehen työpaikassa on päädytty siihen, että yksiköt laativat omat pelisääntönsä.

Työhyvinvointisuunnittelija Marja Mäkiniemen mukaan kaikista edes olemassa olevista mahdollisuuksista ei henkilöstöllä ole ollut tietoa:

”Pyrimme tuomaan tietoisuuteen eri mahdollisuuksia sujuvoittaa työn ja muun elämän yhteensovittamista.”

Vuorovaikutteista toimintaa

Hyvällä työvuorosuunnittelulla on perheystävällisyyden kannalta merkitystä. Kolmivuorotyöhön täytyy sitoutua, mutta muuten vuorot voidaan sommitella toiveiden mukaan.

”Työvuorotoiveet otetaan meillä huomioon, ja olen pystynyt hoitamaan lasten asiat todella hyvin. Aika monella on perhekohtaisia toiveita. Joka vuorossa täytyy olla tietty määrä eri osaajia, mutta siitä huolimatta kaikki on saatu rullaamaan”, laboratorionhoitaja Mari Puska kertoo.

Joissakin yksiköissä on käytössä myös autonominen työvuorosuunnittelu, jossa työntekijä voi itse merkitä järjestelmään toiveensa.

Yhteisöllisyys korostuu

Sairaanhoitopiiri hakee WeAll-hankkeen tutkijan Emilia Kankaan johdolla lähtökohtia yhteisölliseen toimintatapaan. Työ nivotaan laajempaan kokonaisuuteen, jossa perhe on koko ajan läsnä.

”Alkukartoituksella ja henkilöstökyselyllä tunnistetaan tärkeimmät kehittämiskohteet työn ja perheen yhteydessä. Sairaanhoitopiirissä on menty rohkeasti syvään päähän.”

Terveydenhuoltoalan murros luo ristiriitaa: Samanaikaisesti, kun sairaanhoitopiiri toteuttaa perheystävällistä henkilöstöpolitiikkaa, pitää henkilöstötarpeita sopeuttaa muun muassa kiky-sopimuksen edellyttämällä tavalla.

Suunnitelmallisuus korostuu

Seinäjokelaisen S-Market Kivistön marketpäällikkö Teea Takala tuli hankkeeseen mukaan esimiesvalmentajavalmennuksen kautta.

”Pienten lasten vanhemmat ovat suuressa roolissa, mutta työntekijöissä on myös nuoria, joilla on toiveita esimerkiksi harrastukseensa liittyen. Myös puolison vuorotyö ja iäkkäät vanhemmat voivat olla syynä vuorotoiveisiin.”

Apulaispäällikkönä marketissa työskentelevä Piia Hahto kiittelee joustavaa esimiestä. Hänellä on ollut työvuorotoiveita opintojensa ja pienen lapsensa vuoksi.

”Oma aktiivisuus on tärkeää. Työntekijä voi itse selvittää esimiehen kanssa käytävän keskustelun pohjaksi mahdollisuuksia esimerkiksi osittaisesta hoitovapaasta.”

Takalan mielestä asenteissa on vielä korjaamista.

”Tämä pitää nähdä mahdollisuutena. Perheystävälliset toimintatavat näkyvät nopeasti työtyytyväisyydessä ja sitoutumisessa työpaikkaan.”

Perhekeskeiset perinteet

Pelastusjohtaja Harri Setälä ja pelastuspäällikkö Petri Järvensivu Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitokselta kertoivat miesvaltaisen alan kuulumiset.

Miesvaltaisella alalla perhevapaita pidetään suhteellisen vähän. Nuoremmilla sukupolvilla käsitys vanhemmuudesta on erilainen kuin vanhemmilla. Vanhempainvapaata ei enää automaattisesti pidä äiti, mikä pitäisi ottaa miesvaltaisillakin työpaikoilla huomioon.

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Harri Setälä ja pelastuspäällikkö Petri Järvensivu valaisivat tietämystä pelastustoiminnan erityispiirteistä. Ala on perinteisesti perhekeskeinen. Henkilöstössä on sekä vapaaehtoisia että päätoimisia palomiehiä, lisäksi perheenjäsenille on tarjolla omaa toimintaa.

”Toiminta palokunnassa on koko perheen toimintaa. Monesti lapset ovat palokuntanuorissa ja vaimot palokuntanaisissa. Perhe otetaan monissa tilanteissa huomioon”, Setälä kertoi.

Henkilöstölle tehdyssä kyselyssä kartoitettiin tarpeita ja tietoisuutta eri mahdollisuuksista. 

”Kyselyn mukaan henkilöstö on tietoinen mahdollisuuksista ja pitää esimiestyötä johdonmukaisena. Vuorotyötä tekevien työvuorot suunnitellaan alustavasti aina vuodeksi eteenpäin ja päivystyslistat puoleksi vuodeksi. Kehityskeskusteluissa käydään joustotarpeita läpi”, Järvensivu luetteli.

Jollakin asemalla on järjestetty perheystävällisiä toimintatapoja muun muassa siten, että vuorossa oleva perheellinen pääsee jouluaattona joulupukin ajaksi kotiin perheensä luo.

Kohti yhteisiä linjauksia

Tilaisuuden loppupaneelissa korostettiin, että yhteisiä linjauksia tarvitaan, mutta myös yksikkökohtaisia ratkaisuja. Tavoitteena on avoin kuuntelu, lapsen oikeuksien toteutuminen, luottamus työnantajaan ja se, että työntekijä uskaltaa lausua toiveensa ja tarpeensa ääneen.

Teksti ja kuvat: Outi Rantala

Lue lisää LAPE-ohjelmasta

Sivun alkuun