Hyppää sisältöön
Media

Perhepäivähoidon ajankohtaisia kehittämishaasteita

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.5.2006 12.00
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskus ovat julkaisseetperhepäivähoidon ajankohtaisia kysymyksiä ja kehittämisen haasteita tarkastelevan artikkelikokoelman. Perhepäivähoidon kehittämishaasteita on yhteenveto Oulussa lokakuussa 2005 pidetyn valtakunnallisen perhepäivähoidon kehittämisseminaarin teemoista.

Julkaisu on osa vuosina 2004-2006 toteutettavaa perhepäivähoidon ohjauksen kehittämishanketta (PERHO). Julkaisussa on useiden asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita perhepäivähoidon ajankohtaisista kysymyksistä. Tarkastelussa ovat muun muassa perhepäivähoidon ja varahoidon järjestämiseen, hoidon suunnitteluun ja hoitajien työssä jaksamiseen liittyvät kysymykset. Julkaisussa esitellään myös Perho-hankkeessa käynnistyneiden kuntapilottien tuloksia. Esillä on muun muassa Espoossa toteutetun pilottihankkeen malli perhepäivähoidon kotikäyntien toteuttamiseksi.

Raportti on PERHO-hankkeen toinen osajulkaisu. Ensimmäisen vaiheen tulokset raportoitiin vuosi sitten ilmestyneessä perhepäivähoidon ohjauksen vaiheita kuvaavassa julkaisussa Villistä valvottuun, valvotusta ohjattuun - Perhepäivähoidon ohjauksen historia ja nykytilan haasteet. (STM:n julkaisuja 2005:4).

Lisätietoja: Projektipäällikkö Sanna Parrila Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskus, puh. 040 504 3678 sekä ylitarkastaja Tarja Kahiluoto sosiaali- ja terveysministeriöstä puh. (09) 1607 73227.

Julkaisun hankintatiedot: Parrila, S. (toim.). Perhepäivähoidon kehittämishaasteita. STM:n selvityksiä 2006:17. Yliopistopaino Kustannus, Helsinki University Press puh. (09) 7010 2363.

Sivun alkuun