Hyppää sisältöön
Media

Omsorgsministern i Stockholm: Finländska åldringar i Sverige bör få service på finska

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 2.5.2012 11.27
Pressmeddelande -

Äldrepolitik

Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson besöker Stockholm torsdagen den 3 maj. Temat för besöket är tryggande av finskspråkiga tjänster för finländska åldringar bosatta i Sverige.

I Sverige bor uppskattningsvis 66 000 finländare över 65 år. Det finns en särskild oro gällande vården av finskspråkiga med minnessjukdomar.

I januari besökte omsorgsminister Guzenina-Richardson Sveriges barn- och äldreminister Maria Larsson för att diskutera ärendet första gången. Då beslöt ministrarna att intensifiera samarbetet för att förbättra situationen för de finskspråkiga äldre som bor i Sverige och målet med besöket nu är att fortsätta samarbetet.

Omsorgsminister Guzenina-Richardson deltar bland annat i ett samarbetsseminarium vars syfte är att påminna de svenska beslutsfattarna om hur viktiga de språkliga specialbehoven är inom äldrevården för de finskspråkiga äldre. I seminariet deltar ett stort antal tjänstemän, forskare och representanter för organisationer.

Minister Guzenina-Richardson konstaterar att tillgången till service på eget modersmål är av särskild betydelse för äldre med minnessjukdomar. Språk som personer lärt sig vid sidan om sitt modersmål försvinner ofta i samband med en minnessjukdom.

"De människor som en gång itiden har flyttat från Finland till Sverige för att jobba har utgjort en viktig del av dem som har skapat det svenska välfärdssamhället. Nu har de nått en ålder då de i sin tur behöver stöd och hjälp. Det är betydelsefullt att den minister som ansvarar för ärendet i Sverige har förståelse för detta", säger Guzenina-Richardson.

Under sitt besök i Stockholm på torsdagen deltar omsorgsministern också i ett annat seminarium. Temat är barnens rättigheter i de nordiska länderna. Vid seminariet talar nordiska ministrar, forskare och specialister.

Ytterligare information

specialmedarbetare Erkki Papunen, tfn 050 312 2332


På vår webbplats
Maria Guzenina-Richardson
Sivun alkuun