Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos ja Kela tiedottavat
Ohje ehkäisevän työterveyshuollon etäpalveluista on valmistunut

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.11.2016 10.55
Uutinen

Uusi ohje kertoo työterveyshuollossa toimiville ammattihenkilöille ja asiantuntijoille, miten ja millä kriteereillä ehkäiseviä palveluja työterveyshuollossa voidaan antaa digitaalisina etäpalveluina. Näitä palveluja voidaan hyödyntää silloin, kun työterveyshuollon ammattilainen ja työterveyshuollon asiakas ovat eri paikassa.

Etäpalvelun käyttö edellyttää aina työterveyshuollon palveluntuottajan tai itsenäisen ammatinharjoittajan arviota siitä, soveltuuko annettu palvelu etäpalveluna toteutettavaksi. Arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja ammattieettiset periaatteet. Lisäksi etäpalvelua varten tarvitaan aina asianmukaiset tilat ja laitteet sekä koulutettu henkilöstö palvelua antamaan.

Ohjeissa korostetaan myös yksityisyyden suojaa ja sitä, että tietojärjestelmien tietosuojan ja tietoturvan oltava kunnossa etäpalveluja tarjottaessa.

Etäpalvelun järjestämisestä sovitaan aina kirjallisesti työterveyshuollon palveluntuottajan ja työnantajan ja työntekijöiden edustajien kesken. Etäpalveluun tarvitaan asiakkaan suullinen tai kirjallinen suostumus. Jos tällaista suostumusta ei ole, palvelu pitää järjestää paikan päällä tapahtuvana työpaikkakäyntinä tai tapaamisena.

Ehkäisevän työterveyshuollon etäpalveluilla tarkoitetaan tieto- ja viestintäteknologian avulla toteutettuja palveluita tilanteissa, joissa työterveyshuollon ammattilainen ja työntekijä, työnantaja tai yrittäjä sijaitsevat eri paikoissa ja vaihtavat tietoja teksti-, ääni- tai kuvatiedostoina tai videovälitteisen internet-yhteyden avulla. Työterveyshuollon ammattilainen voi tarpeen mukaan olla etäyhteydessä muun terveydenhuollon, kuntoutuksen tai sosiaalivakuutusjärjestelmän ammattilaisen kanssa. Pelkkä yleinen terveysneuvonta ei ole etäpalvelua.

Ohje on tervetullut lisä työterveyshuollon etäpalvelujen hyödyntämisen lisäämiseksi. Toistaiseksi etäpalveluille ei ole kattavia säännöksiä voimassa olevassa lainsäädännössä.

Ohjeen ovat laatineet sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta Työterveyslaitos ja Kela.

Lisätiedot:

Ylilääkäri Timo Leino, TTL, p. 0304 742388
Osaamiskeskuksen päällikkö Reija Jääskeläinen, Kela, etuuspalvelut, p. 02063 43229
Lääkintöneuvos Kristiina Mukala, STM, p. 02951 63325

Sivun alkuun