Hyppää sisältöön
Media

Nuori pitää perehdyttää työtehtävien lisäksi myös talon tapoihin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.1.2015 11.01
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Työterveyslaitos tiedottavat

Pelkkä työtehtäviin perehdyttäminen ei riitä, kun nuori tulee ensimmäiseen työpaikkaansa. Nuorelle tulee opettaa myös työpaikan tavat kuten palaveri- ja palautekäytännöt, sekä kertoa, miksi näin toimitaan. Ylimalkaisesti perehdytetty nuori saattaa tuntea itsensä ulkopuoliseksi eikä rohkene kysyä neuvoa epäselvissä tilanteissa. Se saattaa heikentää hänen kokemustaan työssä onnistumisesta.

Työterveyslaitoksen uusi Tietoa työuran alkutaipaleelle -verkkomateriaali tarjoaa ohjeita nuoren työuran tukemiseen. Sisältö keskittyy nuorten työuran alkuun työturvallisuuden, työsuojelun yhteistoiminnan ja työkyvyn näkökulmasta.

- On olennaisen tärkeää kannustaa nuorta olemaan aktiivinen työyhteisössään ja panostaa siihen, että nuori tuntee kuuluvansa porukkaan. Onnistumisen kokemukset ensimmäisessä työpaikassa saattavat määrittää nuoren työuraa pitkälle, korostaa tutkija Hanna Uusitalo Työterveyslaitoksesta.

- Kun nuorelle kerrotaan vaikkapa esittäytymiskierroksen aikana lyhyesti, mitä kukin tekee ja miten se liittyy nuoren omaan työnkuvaan, hänen on helpompi nähdä oma työnsä kokonaisuuden osana. Tämä voi lisätä työn mielekkyyttä. Samalla nuori tutustuu työyhteisöön, jolloin kynnys hankkia omaa työtä tukevaa tietoa madaltuu, vinkkaa tutkija Mikko Nykänen Työterveyslaitoksesta.

Vaikka ohjaamisen ja tuen tarve on yksilöllistä, jokaisen nuoren työntekijän kanssa pitää käsitellä työpaikan yhteiset toimintatavat ja työturvallisuutta koskevat asiat. Niinkin jokapäiväiset asiat kuin kahvi- ja ruokatauot on tärkeä kertoa heti työtä aloittaessa. Samoin on tärkeä kertoa, miten nuori toimii, jos hän havaitsee jonkin vaaranpaikan työtehtävässä.

- Nuori ihminen ei välttämättä tiedä vielä, missä hän on hyvä. Kun työnantaja antaa hänelle asiallista palautetta, hän oppii, missä hän on kehittynyt ja missä on parannettavaa. Myönteiset kokemukset työelämästä antavatkin nuorelle varmuutta ja rohkeutta tehdä työuraansa koskevia ratkaisuja, Uusitalo toteaa.

Tietopaketti perehdytyksestä on kaikkien saatavilla verkossa

Tietoa työuran alkutaipaleelle -verkkomateriaali sisältää tietoa ja käytännön vinkkejä erityisesti työllisyydenhoitoon kuten työkokeilujaksoille, palkkatuettuun työhön ja muuhun työttömien nuorten työelämävalmennukseen. Nuorilla viitataan tässä oppaassa alle 25-vuotiaisiin, mutta sisällöstä on hyötyä kaikenikäisten työturvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen.

Tietoa työuran alkutaipaleelle

Työpaikat voivat hyödyntää materiaalia, kun he ottavat nuoria työntekijöitä työpaikalleen ja auttavat heitä koulutus- ja työurasuunnittelussa. Työllisyyspalvelujen henkilöstö voi hyödyntää materiaalia tutustuttaessaan nuoria työelämän pelisääntöihin ja vahvistaessaan nuoren valmiuksia astua työelämään.

Materiaali tehtiin Työterveys ja työturvallisuus osana nuorten työllistymistä -hankkeessa (Nuorten ttt -hanke) vuosina 2013-2014. Projektin rahoittivat sosiaali- ja terveysministeriö ja Työterveyslaitos. Yhteistyökumppanina oli Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö.

Lisätiedot

tutkija Hanna Uusitalo, Työterveyslaitos, puh. 043 824 0034, hanna.uusitalo[at]ttl.fi
tutkija Mikko Nykänen, Työterveyslaitos, puh. 043 824 1345, mikko.nykanen[at]ttl.fi
ylitarkastaja Jaana Vastamäki, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 0295 163 468, jaana.vastamaki[at]stm.fi
neuvotteleva virkamies Tarja Kantolahti, sosiaali- ja terveysministeriö, puh 0295 163 466, tarja.kantolahti[at]stm.fi

 Sivun alkuun