Hyppää sisältöön
Media

Neuvottelukunta: Palvelujen kohdentaminen ja nuorten omien verkostojen hyödyntäminen ehkäisevät syrjäytymistä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.11.2010 7.51
Tiedote -

Lapset ja nuoret hyvinvoiviksi (Selvityksiä 2010:26, ensipainos) (pdf, 273kB)

Palvelujen ulkopuolelle jäävien ja erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tulee edistää kohdentamalla ja vahvistamalla heille suunnattuja ennalta ehkäiseviä palveluja. Näin ehdotetaan lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan raportissa, joka luovutettiin peruspalveluministeri Paula Risikolle 26.11.2010.  

Raportissa esitettävät toimenpiteet koskevat muun muassa koko perheen hyvinvointia tukevien terveystarkastuksien toteuttamista, oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämistä sekä terveystarkastuksien järjestämisestä 17-vuotiaille opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääville.  

- Toistaiseksi palvelujen ulkopuolelle jäävien ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin on kiinnitetty liian vähän huomiota. Heidän tavoittamisensa ja tukemisensa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on tärkeää, sillä ongelmien ehkäisy on aina ensisijaista ja helpompaa kuin niiden korjaaminen. Palveluita on tarpeen kohdentaa niille, jotka tarvitsevat erityistä tukea, totesi Risikko.

Neuvottelukunta ehdottaa uusien ennakkoluulottomien ratkaisujen kehittämistä ja matalan kynnyksen paikkojen lisäämistä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Palveluista tiedottamisessa ja nuorten tavoittamisessa voisi heidän mukaansa hyödyntää nuorten käyttämiä omia verkostoja, kuten sosiaalista mediaa.

- Meidän on kiinnitettävä huomiota lasten ja nuorten psyykkistä kasvua ja kehitystä edistäviin vuorovaikutussuhteisiin ja näitä suhteita tukevaan ympäristöön. Lasten ja nuorten mielenterveyttä tulisi vahvistaa myös siten, että lapset ja nuoret kokevat tulevansa kuulluiksi ja voivansa vaikuttaa omiin asioihinsa, totesi Risikko.

Neuvottelukunta myös ehdottaa palvelujen yhteensovittamista, moniammatillisen osaamisen kehittämistä lääkärien, hoitajien ja sosiaalialan ammattilaisten kesken sekä eri hallinnonalojen yhteistyön edistämistä.

Neuvottelukunnan laatiman raportin "Lapset ja nuoret terveiksi ja hyvinvoiviksi - lasten ja nuorten neuvottelukunnan toimenpide-ehdotukset" tarkoituksena on tukea lainsäädäntöön ja jo olemassa oleviin esimerkiksi Kaste-ohjelman kehittämislinjauksiin sisältyviä uudistuksia lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Marjaana Pelkonen, p. 09 160 74036


Liitteet
Sivun alkuun