Hyppää sisältöön
Media

Naisia on yritysten ylimmässä johdossa edelleen vähän

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.4.2020 9.02
Tiedote 95/2020

Naisten osuus yritysten ylimmässä johdossa on noussut, mutta naisia on edelleen toimitusjohtajina ja hallitusten puheenjohtajina hyvin vähän. Sekä pörssiyhtiöissä että valtio-omisteisissa yhtiöissä toimitusjohtajana työskenteli vuonna 2018 kymmenen naista. Tiedot selviävät sosiaali- ja terveysministeriön Tilastokeskukselta tilaamasta selvityksestä.

Tänään julkaistussa selvityksessä Naiset ja miehet yritysten ylimmässä johdossa tarkastellaan naisten ja miesten edustusta pörssiyhtiöiden, valtio-omisteisten yhtiöiden ja suurimpien listaamattomien yhtiöiden ylimmässä johdossa vuonna 2018. Tarkastelussa ovat hallitusten jäsenet ja puheenjohtajat sekä naisten ja miesten osuudet ko. yhtiöiden toimitusjohtajina.

Sukupuolten edustusta tarkastellaan johtajien iän, koulutusasteen ja -alan, perheellisyyden, yhtiön toimialan, pörssiyhtiöiden markkina-arvon, valtion omistajuuden, henkilökunnan lukumäärän ja listaamattomien yhtiöiden liikevaihdon mukaan.

Naisia on toimitusjohtajina ja hallitusten puheenjohtajina eniten valtio-omisteisissa yhtiöissä

Naisten osuus toimitusjohtajista oli pörssiyhtiöissä 8 prosenttia, valtio-omisteisissa yhtiöissä 16 prosenttina ja listaamattomissa yhtiöissä 13 prosenttia.

Naisten osuus myös hallitusten puheenjohtajista oli suurin valtio-omisteisissa yhtiöissä (20 %) ja pienin pörssiyhtiöissä (5 %). Nainen oli puheenjohtajana noin joka kymmenennessä listaamattoman yhtiön hallituksessa.

Naisten osuus hallituksissa on kasvanut kaikissa yhtiötyypeissä vuodesta 2007. Vuonna 2018 naisia oli pörssiyhtiöiden hallituksissa 29 prosenttia, listaamattomien yhtiöiden hallituksissa 19 prosenttia ja valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa 41 prosenttia.

Pörssiyhtiöissä naisten osuus hallitusten jäsenistä oli suurin markkina-arvoltaan suurimmissa yhtiöissä, joissa naisia oli reilu kolmannes. Naisten osuus oli puolestaan pienin markkina-arvoltaan pienimmissä pörssiyhtiöissä (24 %).

Ylimmässä johdossa työskentelevät naiset nuorempia ja korkeammin koulutettuja kuin miehet

Pörssiyhtiöiden hallituksissa toimivien miesten ikäjakauma on vanhentunut entisestään seurantavuosina. Myös naisten ikäjakauma oli hieman vanhentunut, mutta naisista edelleen lähes kolmasosa oli alle 50-vuotiaita. Valtio-omisteisten yhtiöiden hallitusten jäsenistä naisten suhteellinen osuus oli suurin 30−39-vuotiaiden ikäluokassa ja pienin vähintään 60-vuotiaiden joukossa.

Kaikkien yhtiötyyppien hallituksen jäsenistä miehillä oli naisia useammin lapsia.

Pörssiyhtiöiden hallitusten jäseninä toimivista naisista 90 prosenttia oli suorittanut vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon, miehistä 77 prosenttia. Valtio-omisteisten yhtiöiden kaikista hallitusten jäsenistä 90 prosenttia oli suorittanut vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon. Ko. hallituksissa toimivilla naisilla oli miehiä useammin tutkijakoulutus.

Tarvitaan aktiivisia toimia tasa-arvon puolesta

Jotta sukupuolten tasapuolinen edustus yritysten ylimmässä johdossa edistyisi, tarvitaan aktiivista toimintaa tasa-arvon puolesta. Esimerkiksi vuodesta 2004 lähtien hallituksilla on ollut numeerisia tavoitteita koskien naisten ja miesten osuuksia valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa, ja tämä tavoitteellinen työ on tuottanut tulosta.

Kaikissa yhtiötyypeissä naisten osuus oli hallituksissa suurempi kuin ensimmäisenä tarkasteluvuonna 2007, ja vuonna 2018 valtio-omisteisissa yhtiöissä keskimäärin 41 prosenttia. Valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa kehitys on kuitenkin vaihdellut seurantavuosina, ja valtio-omisteisia yhtiöitä koskevat tasa-arvotavoitteet eivät ole kaikilta osin toteutuneet.

Selvitys on jatkoa sosiaali- ja terveysministeriön toteuttamalle Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen (TASURI) -hankkeelle, joka loi pohjan sukupuolenmukaisen ylintä johtoa koskevan tilastoinnin vakiinnuttamiselle.

Lisätietoa:

yliaktuaari Laura Lipasti, Tilastokeskus, p. 02955 13041, [email protected]
erikoistutkija Marjut Pietiläinen, Tilastokeskus, p. 02955 12798, [email protected]
neuvotteleva virkamies Eeva Raevaara, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 02951 63205, [email protected]

Sivun alkuun