Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Förändringsagenter driver på arbetet med att utveckla barn- och familjetjänsterna i landskapen

Social- och hälsovårdsministeriet
18.8.2016 10.33
Nyhet

Regeringens spetsprojekt ”Programmet för utveckling av barn- och familjetjänsterna” (LAPE) finansierar från hösten 2016 till utgången av 2018 arbete som utförs av förändringsagenter i landskapen.

Den viktigaste uppgiften för förändringsagenten är att arbeta för och koordinera att projektmålen uppnås i det kommande landskapet. Han eller hon skapar goda förutsättningar och en utvecklingsvänlig atmosfär för genomförandet av förändringsarbetet för barn, unga och familjer.

Finansiering för att anställa en förändringsagent beviljas de 18 framtida landskapen. I Nyland beviljas stöd också till huvudstadsregionen. Villkoret för att bevilja finansiering inom ramen för utvecklingsprogrammet är att så kallade LAPE-grupper, som styr utvecklingsarbetet, bildas i landskapet.

Förändringsagenten samarbetar med såväl kommuner, medborgarorganisationer, församlingar som aktörerna i det kommande landskapet och de regionala personer som bereder social- och hälsovårdsreformen. Han eller hon har till uppgift att sporra och motivera alla aktörer inom området att delta i förändringsarbetet. Detta innebär även barn och unga samt deras föräldrar. I förändringsagentens roll ingår att förmedla information och synvinklar från landskapet till riksomfattande arbete inom ramen för programmet för utveckling av barn- och familjetjänsterna. Utvecklingsarbetet omfattar även tjänsterna inom småbarnspedagogik och utbildning.

Landskapens kommuner beslutar vilken kommun, samkommun eller motsvarande organisation som är förändringsagentens arbetsgivare och svarar tillsammans för valet av förändringsagent. Spetsprojektet beviljar 100-procentig finansiering för anställningen. Ministeriet beviljar också en viss summa för förändringsagentens omkostnader. I tvåspråkiga landskap ska förändringsagenten även kunna arbeta på svenska.

Ansökningsförfarandet gällande förändringsagenten kan inledas när nödvändiga samarbetsstrukturer har utnämnts på landskapsnivå. Målet är att de första förändringsagenterna ska kunna inleda sitt arbete i oktober 2016. Social- och hälsovårdsministeriet förbereder förändringsagenterna i deras uppgift under hösten 2016.

Det är möjligt att anställa förändringsagenter i landskapen från två olika områden: även spetsprojektet Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras finansierar förändringsagenter till stöd för projektet.

Målet för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster är att tjänsterna ska utgå mer från barnens och familjernas behov, ha bättre effekt, bli kostnadseffektivare och bli mer integrerade jämfört med nuläget. På det här sättet vill man främja barns och ungas välbefinnande och jämlikhet.

Ytterligare information

Hanne Kalmari, projektchef, tfn 0295 163 046, [email protected]
Maria Kaisa Aula, ordförande för styrgruppen, tfn 050 530 9697, mariakaisa.aula(at)luukku.com

•    Ansökningsblankett för förändringsagent
•    Ytterligare information om de samarbetsstrukturer som ska bildas i landskapen (s.k. LAPE-grupper)

Precisering i tidtabellen 26.8.2016

Ansökningstiden till förändringsagenter inom programmet för utveckling av barn- och familjetjänster är fortgående. Vi önskar ändå ansökningar innan utgången av år 2016.

alueuudistus-arkisto spetsprojekt
Sivun alkuun