Hyppää sisältöön
Media

Muuntohuumeita koskevat asetukset täydentyvät – lisää aineita kieltolistalle ja valvontaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.11.2020 14.11
Tiedote 277/2020

Valtioneuvosto on 12. marraskuuta muuttanut sekä huumausaineasetusta että asetusta kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista. Asetukset tulevat voimaan 21.12. 2020.

Muuntohuumeiden valvonta on tärkeää - leviävät nopeasti verkossa

Kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi lisätään 32 uutta huumaantumistarkoituksessa käytettävää ainetta eli ns. muuntohuumetta. Aineita on tarjolla Euroopassa nimenomaisesti päihdekäyttöön. Aineet eivät ole lääkkeitä eivätkä huumausaineita eikä niillä ole tiedossa olevia teollisia käyttötarkoituksia. 

Aineet on tunnistanut Fimea yhteistyössä poliisin ja Tullin kanssa, ja niistä on ilmoitettu myös eurooppalaiseen varhaisen varoituksen järjestelmään. 

Muuntohuumeiden käyttö voi olla haitallista terveydelle ja ne voivat vaikuttaa mielenterveyteen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Kuluttajamarkkinoilta kieltäminen ei estä aineiden käyttöä, mutta kiellolla pyritään ehkäisemään muuntohuumeiden leviämistä ja päihdekäyttöä. Kielto voi hidastaa tai jopa estää aineiden leviämistä uusiin käyttäjäpiireihin, erityisesti nuorten keskuuteen. Myös valvonnan mahdollisuudet paranevat.

Koska muuntohuumeita markkinoidaan verkossa, niillä on maailmanlaajuiset markkinat. On tärkeää tunnistaa aineet varhain ja ottaa ne valvontaan, jolloin aivan pienin molekyylitason muutoksin ei ole mahdollista kiertää lainsäädäntöä. 

Kaksi uutta synteettistä opioidia huumausaineksi

Huumausaineasetuksella (asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista) luokitellaan kansallisesti huumausaineeksi ensimmäistä kertaa brorfiini ja etatseeni. Ne ovat morfiinia ja fentanyyliä muistuttavia synteettisiä opioideja.

Näiden aineiden vakavin väärinkäytöstä aiheutuva haittavaikutus on yliannostuksesta aiheutuva, jopa kuolemaan johtava hengityslama. Aineita markkinoidaan siten, ettei myytävän tuotteen sisällöstä tai puhtaudesta ole varmuutta. Niitä myös myydään aivan toisina tuotteina tai aineina. Tämä voi johtaa vakaviin, tahattomiinkin myrkytystilanteisiin.

Samassa yhteydessä kahdeksan aiemmin kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi luokiteltua muuntohuumetta varsinaisiksi huumausaineiksi YK:n huumausainetoimikunnan maaliskuussa 2020 tekemän luokittelun perusteella.

Aineet ovat DOC, AB-FUBINACA, 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA, 4-F-MDMB-BINACA, 4-CMC, N-etyyliheksedroni ja α-PHP. 

Aineista DOC on kansainvälisesti luokiteltujen LSD:n ja DOM:im kaltainen hallusinogeeni. AB-FUBINACA, 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA ja 4-F-MDMB-BINACA ovat synteettisiä kannabinoideja, jotka vaikuttavat kannabiksen tavoin. Ne ovat kasviperäistä kannabista voimakkaampia ja niiden tarkka annostelu voi olla vaikeaa, koska niitä on sekä puhtaana jauheena että erilaisten yrttisekoitusten seassa. 4-CMC, N-etyyliheksedroni ja α-PHP ovat stimulantteja, joihin liittyy samanlaisia riskejä ja riippuvuuspotentiaalia kuin jo luokiteltuihin stimulantteihin kuten ekstaasiin, amfetamiiniin ja metamfetamiiniin.

Lisäksi huumausaineiksi ja kansainväliseen valvontaan otetaan kaksi aiemmin kansallisesti huumausaineeksi luokiteltua ainetta: flualpratsolaami ja etitsolaami. Ne ovat bentsodiatsepiinijohdannaisia. 

Bentsodiatsepiinien keskushermostoa lamaava vaikutus voi uhata henkeä, ja riski kasvaa erityisesti, kun bentsodiatsepiineja käytetään samanaikaisesti alkoholin tai psykoaktiivisten lääkkeiden kanssa. Aineilla ei ole lääkkeellisiä käyttötarkoituksia Suomessa.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, p. 02951 63713 [email protected]

Sivun alkuun