Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Risikko: Työpaikat ovat tärkeitä terveyden edistäjiä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.10.2007 7.10
Tiedote 330/2007

”Terveysongelmat aiheuttavat elämänlaadun heikkenemistä ja mittavia kustannuksia koko yhteiskunnalle. Valtaosa erilaisista ongelmista ja sairauksista on kuitenkin ehkäistävissä terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn keinoin. Työpaikat ovat tärkeitä toimijoita ongelmien ehkäisyssä”, totesi peruspalveluministeri Paula Risikko tiistaina 23. lokakuuta Työterveyspäivillä Helsingissä.

Ministeri Risikko korosti työpaikkojen mahdollisuutta tukea työntekijöiden voimavaroja ja ohjata terveyttä edistävien valintojen tekemiseen ja terveellisten tottumusten ylläpitämiseen.

”Työterveyshuolto vastaa suurehkosta osasta työikäisen väestön perusterveydenhuollon palveluita ja sen tehtävänä on edistää juuri ehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista. Viime aikoina erityistä huolta on aiheuttanut ylipainon ja alkoholin liikakäytöstä aiheutuvien ongelmien voimakas lisääntyminen. Myös työterveyshuollossa toimintaa on suunnattava enemmän ehkäisevään suuntaan. Alkoholin käyttöä voidaan kartoittaa mini-interventiolla eli riskikulutuksen tunnistamisella, neuvonnalla ja puheeksi ottamisella.”

Ministeri Risikko painotti myös työterveyshuollon ja työpaikan yhteistoimintaa työkykyongelmien havaitsemisessa ja varhaisessa hoidossa.

”Suomella on vahvuutena lakisääteinen työterveyshuolto, jonka laaja palveluvalikoima mahdollistaa varhaisen puuttumisen työkykyongelmiin. Tätä vahvuutta tulisi käyttää entistä paremmin hyväksi. Myös kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa on huolehdittava, että paikkakuntakohtaisesti työterveyshuollon ja julkisen perusterveydenhuollon yhteistyö toimii niin, että voimavarat ovat tehokkaassa käytössä ja palvelut tukevat toisiaan kansalaisten parhaaksi”, ministeri Risikko sanoi.

”Työhyvinvointia edistävät työelämän käytännöt, varhainen tuki työpaikoilla sekä hyvä hoito ja kuntoutus ovat oleellisia asioita työkyvyttömyyden ehkäisyssä. Ministeriössä on seurattu eri pohjoismaiden toimenpiteitä sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden ehkäisyssä. Emme ole lähdössä sairauspoissaolojen normittamislinjalle. Sairauspoissaolot on arvioitava tarpeenmukaisesti; on otettava huomioon hoito, kuntoutus sekä työn kuva ja kuormitustekijät”, ministeri Risikko lupasi.

”Selvitämme vuoden 2007 alusta käyttöön otetun osasairauspäivärahajärjestelmän mahdollisuuksia ja esteitä sekä käynnistämme toimenpiteitä osasairauspäivärahan käytön tehostamiseksi ja käytäntöön juurruttamiseksi”, ministeri Risikko kertoi.

Paula Risikko
Sivun alkuun