Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Risikko: Työ on paras keino ehkäistä köyhyyttä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2013 14.55
Tiedote -

"Julkisen vallan tehtävänä edistää työllistymistä ja pyrkiä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Tämä määritellään Suomen perustuslaissa. Oikeus ja mahdollisuus työhön on tärkein keino myös köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemisessä, sillä työ on parasta sosiaaliturvaa" totesi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko avatessaan tänään Kuka kuuntelee köyhää? -keskustelutilaisuuden Helsingissä.

Suhteellinen köyhyysaste eli pienituloisuusaste Suomessa on 13,2 prosenttia. Vuonna 2011 pienituloisia henkilöitä oli 704 000. Pienituloiseksi määritellään henkilö, jonka tulot ovat alle 1 140 euroa kuukaudessa.

Perusturvaan on viime vuosien aikana tehty parannuksia, jotka ovat kohentaneet työttömien, yksinhuoltajaperheiden ja pienituloisten asemaa. Risikon mukaan työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamisessa on kuitenkin edelleen parannettavaa.

"Työn tekemisen täytyy aina olla kannattavaa. Työtulo ja sosiaaliturvaetuudet on sovitettava yhteen siten, että kannustinloukut poistuvat työllistymisen tieltä. Työelämän ulkopuolella olevat tarvitsevat räätälöityjä, moniammatillisia palveluja, jotka saa yhdeltä luukulta", sanoi Risikko.

"Oikeus työhön on taattava myös niille, joiden työkyky on alentunut, mutta halu jatkaa töissä säilynyt. Ikääntyvässä Suomessa ei ole varaa siihen, että pienikin työkyvyn aleneminen johtaa kokonaan pois työmarkkinoilta" muistutti Risikko.

Suomessa oli vuonna 2011 lähes 260 500 työkyvyttömyyseläkkeellä olevaa henkilöä. Heistä osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli noin kymmenen prosenttia. Työkyvyttömyyseläkkeelle jää joka vuosi noin 25 000 henkilöä. Osatyökykyisten määrä on kasvussa.

Osatyökykyisyys ja huoli toimeentulosta kulkevat usein käsi kädessä. Työpaikan, koulutuksen, kuntoutuksen, terveydenhuollon, sosiaalivakuutuksen ja työvoimapalvelujen tarjoama turvaverkko on laaja, mutta asiakas voi helposti pudota yksittäisten tukitoimien väliin.

"Tällä hetkellä turvaverkon osat toimivat toisistaan erillisinä. Tarvitaan uusi toimintamalli, jossa räätälöidään katkeamaton palvelujen ketju osatyökykyiselle hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Sosiaali- ja terveysministeriössä työn alla olevassa Osatyökykyiset työelämään -toimintaohjelmassa tällaista toimintamallia eli konseptia luodaan parhaillaan", kertoi Risikko.

Konsepti perustuu jo olemassa olevien tukitoimien tehokkaaseen ja oikea-aikaiseen käyttöön. Osatyökykyisen tukena olisi henkilökohtainen työkykykoordinaattori, joka suunnittelee hänen tarpeidensa mukaisen palvelukokonaisuuden. Konseptin toteuttamisesta vastaa työnantaja tai TE-keskus, jos henkilö on työelämän ulkopuolella.

Risikon mielestä osatyökykyisten työllistymistä helpottava konsepti on monistettavissa myös köyhyyttä ja syrjäytymistä ehkäiseviin hankkeisiin, joissa kokonaisvaltainen avun tarpeen arviointi on tärkeää.

"Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävä toimenpideohjelma, nuorisotakuu sekä työpankkikokeilu. Hyvät käytännöt on saatava kiertoon ja työllistymisen tueksi" sanoi Risikko.

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, p. 050 511 3107, [email protected]Muualla palvelussamme

Syrjäytymisen ehkäisy
Osatyökykyiset työelämään
Työpankkikokeilu

 

Sivun alkuun