Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Risikko: Sosiaali- ja terveydenhuollolle yhteinen hallintolaki

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2008 7.00
Tiedote -

”Puitelain säännökset kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta merkitsevät sitä, että terveydenhuollolla ja sosiaalihuollolla on pitkälti yhteiset rakenteet. Kun terveydenhuollon organisoinnista on nyt tarkoitus antaa uusia säännöksiä, on välttämätöntä samalla muuttaa sosiaalihuollon säännöksiä. Lisäksi tarvitaan yhteinen hallintolaki, johon kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien yhteistä organisointia koskevat säännökset”, sanoi peruspalveluministeri Paula Risikko maanantaina 16. kesäkuuta ottaessaan vastaan terveydenhuoltolakityöryhmän ehdotuksen uudeksi terveydenhuoltolaiksi.

”Tehtävien yhteistä organisointia koskevat säännökset koottaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon hallintolakiin, johon otettaisiin myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistä kehittämisohjelmaa eli KASTE-ohjelmaa koskevat säännökset. Samalla on erittäin tärkeää, että terveydenhuollon sisältöä koskevat säännökset muodostavat oman kokonaisuutensa ja sosiaalihuollon säännökset omansa. Kummallakin sektorilla on oma identiteettinsä ja työmenetelmänsä. Uusi terveydenhuoltolaki koskisi terveydenhuollonsisältöä ja sosiaalihuoltolaki ohjaisi sosiaalipalveluja. Perussäädösten lisäksi tarvitaan myös muuta lainsäädäntöä kuten potilaslaki ja sosiaalihuollon asiakaslaki tai mielenterveyslaki ja vammaispalvelulaki”, totesi ministeri Risikko.

Ministeri Risikko kiitti terveydenhuoltolakityöryhmää lyhyessä ajassa tehdystä ansiokkaasta työstä.

”Ehdotus uudeksi terveydenhuoltolaiksi on tärkeä merkkipaalu suomalaisen terveyspolitiikan historiassa, terveydenhuollon rakenteiden ja sisällön uudistamisessa. Erityisen hyvää esityksessä on potilaiden valinnanvapauden ja palveluketjujen saumattomuuden lisääminen. Lisäksi pidän tärkeänä sitä, että perustason erikoissairaanhoitoa viedään perusterveydenhuoltoon”, painotti ministeri Risikko.

”Ehdotuksessa korostettu terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn lisääminen on myös hyvin tärkeää. Muun muassa diabetesta, masennusta, sydän- ja verisuonisairauksia sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksia ehkäisemällä säästetään terveydenhuollon kustannuksissa. Esimerkiksi tupakoinnin on arvioitu vuonna 2006 aiheuttavan suoria terveydenhuollon kustannuksia 246 miljoonaa euroa liittyen sydäninfarktin, keuhkosyövän ja keuhkoahtaumataudin hoitoon. Alkoholisairauksien ja alkoholiin liittyvien tapaturmien suorat kustannukset terveydenhuollolle olivat 123-226 miljoonaa euroa vuonna 2005”, sanoi ministeri Risikko.

”Vastuu jatkotyöstä siirtyy nyt ministeriölle. Työryhmän ehdotukset lähetetään laajalle lausuntokierrokselle, jolle on tarkoitus varata aikaa lokakuun loppuun asti. Ministeriössä jatketaan uudistuksen valmistelua tarkastelemalla terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteisiä rakenteita”, totesi ministeri Risikko.

Paula Risikko
Sivun alkuun