Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Risikko: Maahamme tarvitaan valtakunnallinen ikäihmisten asumisen kehittämisohjelma

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.1.2011 7.14
Tiedote -

"Pidän tärkeänä, että Suomeen laaditaan valtakunnallinen ikäihmisten asumisen kehittämisohjelma", totesi peruspalveluministeri Paula Risikko senioriasumisen tulevaisuuden ratkaisuja käsittelevässä seminaarissa 21.tammikuuta. "Nykyisen hallituksen aikana olemme toteuttaneet pitkäaikaisasunnottomien kehittämisohjelmaa. Myös ikäihmisten asumisen kehittämiseksi tarvitaan vastaavanlainen valtakunnallinen ohjelma. Se tukisi merkittävällä tavalla meneillään olevaa muutosta, jossa laitoshoitoa vähennetään, ja kodinomaista ympärivuorokautista hoitoa lisätään."

Ministeri Risikon mukaan ohjelman pitäisi sisältää toimenpiteet, joilla olemassa olevaa asuntokantaa ja rakennettua ympäristöä muokattaisiin ikäihmisten asumistarpeisiin. Lisäksi ohjelmassa pitäisi määritellä, miten uusien asuntojen rakentamisessa otettaisiin nykyistä paremmin huomioon ikäihmisten tarpeet. "Kehittämällä asuntojen ja asumisympäristöjen esteettömyyttä ja turvallisuutta varmistetaan, että ikäihmiset voivat asua heille parhaiten sopivissa ratkaisuissa. On muistettava, että pelkkä asunto ei riitä. Moni tarvitsee myös palveluja tuekseen."

Samaan aikaan, kun erilaisten asumismuotojen valikoimaa lisätään, pitää ikäihmisten ympärivuorokautista hoitoa uudistaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman Ikähoiva-työryhmän raportti julkaistaan pian. Työryhmä aikoo ehdottaa, että ympärivuorokautisen hoidon rakenteita muutettaisiin.

Nykyisin ympärivuorokautista hoitoa tuotetaan tehostettuna palveluasumisena, vanhainkodeissa ja terveyskeskussairaaloiden osastoilla. Tästä kolmiportaisesta järjestelmästä pitäisi siirtyä asteittain kohti yksiportaista ympärivuorokautisen hoidon järjestelmää. Edelleen useissa kunnissa on käytäntönä, että henkilö joutuu muuttamaan toimintakykynsä heiketessä, jopa useita kertoja. Tavoiteltavaa on, että ikäihminen voi asua samassa paikassa, ja palvelut liikkuvat. Näin varmistettaisiin ikäihmisten oikeus elää ja asua kodikkaassa asuin- ja hoitoympäristössä, vaikka toimintakyky ja terveydentila edellyttäisivät hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden.

Työryhmän ehdotus tukee nykyisen hallituksen tavoitetta poistaa asteittain avo- ja laitoshoidon rajanveto.

"Laitospaikkoja ei kuitenkaan voida vähentää, ellei samanaikaisesti kehitetä ikäihmisten toimintakykyä, hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa sekä lisätä asumisvaihtoehtojen määrää ja laatua", ministeri Risikko korosti.  

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen, p. 09 160 74135Paula Risikko
Sivun alkuun