Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Mönkäre: Tasa-arvoerä tarpeellinen palkkaerojen poistamisessa

Sosiaali- ja terveysministeriö
11.11.2004 9.28
Tiedote 372/2004

Lähes kaikki suomalaiset (yli 90 prosenttia naisista ja vajaa 90 prosenttia miehistä) ovat sitä mieltä, että työmarkkinajärjestöjen tulisi toimia nykyistä aktiivisemmin naisten ja miesten perusteettomien palkkaerojen poistamiseksi, siteerasi ministeri Sinikka Mönkäre Tasa-arvobarometria 2004 barometrin julkistamistilaisuudessa 11. marraskuuta. Asenteet ovat siis kunnossa ja nyt katseet kohdistuvat tupoon, kun tasa-arvolaki on jo eduskunnassa ja kolmikantaisen samapalkkatyöryhmän työ käynnistymässä.

Tuloneuvotteluissa on samapalkkaisuutta edistetty monena vuotena erityisillä tasa-arvoerillä. Tälläkin neuvottelukierroksella tasa-arvoa on edistettävä ja vähennettävä sukupuolten välisiä palkkaeroja sopimusmallista riippumatta, totesi ministeri Mönkäre.

Sukupuolten väliset palkkaerot on tärkeä tasa-arvokysymys. Suomalaiset naiset käyvät töissä lähes yhtä paljon kuin miehetkin. Naisten euro on kuitenkin edelleen vain 80 senttiä. Suku-puolten palkkaero on siis selvä. Syinä ovat toimialojen ja ammattien jakautuminen naisten ja miesten aloihin, eri alojen palkanmaksukyky ja naisten ja miesten tehtävien erilainen arvostus. Palkkaerojen poistamiseksi tarvitaan lainsäädäntöä, työmarkkinajärjestöjen toimenpiteitä,segregaation poistamista ja työpaikkojen tasa-arvotyötä.

Hallituksen tavoitteena on samapalkkaisuuden edistäminen. Elokuussa julkaistiin selvityshenkilö Tuulikki Petäjäniemen selvitys millä edellytyksillä työmarkkinaosapuolet ja hallitus voi-sivat rakentaa koko työmarkkinakentän kattavan samanpalkkaisuusohjelman. Ohjelmaa val-mistelemaan asetetaan kolmikantainen työryhmä. Myös parhaillaan eduskunnassa oleva tasa-arvolakia koskeva uudistusesitys edistää palkkatasa-arvoa, ministeri muistutti.

Sivun alkuun