Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Hyssälä:Terveyden edistäminen vaatii laajaa yhteistyötä ja vastuuta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.9.2003 8.59
Puhe -

Terveyserojen kaventamisessa tarvitaan määrätietoisia terveys- ja sosiaalipoliittisia toimia. Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja toiminnassa on vahvistettava. Paikallisesti tähän voidaan päästä ottamalla kuntalaisten terveys ja hyvinvointi huomioon kaikilla kunnan sektoreilla ja hallinnonaloilla, sanoi peruspalveluministeri Liisa Hyssälä Hyvinvoinnin terveyskeskus seminaarissa Rokualla maanantaina 8. syyskuuta 2003.

Ministeri totesi, että kuntien terveydenhuollossa on jo viime vuosina tehty paljon. Myös sosiaalipuolella on paljon kehittämistehtävää erityisesti kuntien välisessä yhteistoiminnassa. Terveyden edistäminen mielletään edelleen liian usein vain terveyssektorin asiaksi, vaikka se on monien eri tahojen yhteistyötä. Ihmisten arkielämän ympäristöt, kuten kodit, päiväkodit, koulut, työpaikat, asuma-alueet ja liikenne ovat avainasemassa. Ministeri Hyssälän mielestä kunnan, valtion, elinkeinoelämän, järjestöjen ja monien muiden tahojen toimin voidaan luoda ihmisille terveellisempi ympäristö ja parempia edellytyksiä terveyden edistämiselle. Kaikkien sektoreiden on otettava vastuu oman toimintansa terveysvaikutuksista. Näin laaja yhteistyö ei tapahdu omalla painollaan, vaan vaatii aktiivista panostusta jokaiselta toimijalta, korosti ministeri.

Ministeri Hyssälä painotti kunnallisten toimien merkitystä ja totesi, että työtä tarvitaan edelleen, vaikka kunnissa on laadittu hyvinvointipoliittisia strategioita ja selontekoja. Niiden pohjalta on tehty merkittävää, käytännöllistä kehittämistyötä. Ministeri muistutti, että maailman terveysjärjestön WHO:n tekemässä Suomen terveyden edistämisen politiikan arvioinnissa korostettiin tarve kehittää ja selkeyttää kunnallisen terveyden edistämisen johtamista.

Peruspalveluministeri Hyssälä totesi puheessaan, että vastauksia hallitusohjelman tavoitteisiin ja uusia ratkaisuja etsitään lähivuosina muun muassa osana Kansallista terveydenhuollon hanketta ja Kansallista sosiaalialan kehittämishanketta. Valmisteilla on myös uusi kunnille suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma. Hallitusohjelman mukaan palvelujen järjestämisvastuu tulee säilymään kunnilla. Tätä palvelutuotantoa täydentävät yksityinen ja kolmas sektori sekä omais- ja lähimmäistyö. Pitkän aikavälin linjaukset väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi on kirjattu edellisiä hankkeita laaja-alaisempaan Terveys 2015 kansanterveysohjelmaan. Ajankohtainen haaste on ministerin mielestä saada Terveys 2015 kansanterveysohjelman tavoitteet ja toimeenpano näkyviin myös paikallisesti ja alueellisesti.

Liisa Hyssälä
Sivun alkuun