Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Hyssälä: Pienimpien kansaneläkkeiden korottaminen perusteltua

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.6.2008 11.00
Tiedote -

”On tärkeä huolehtia siitä, että ikääntyvä väestö saa osansa maan taloudellisesta hyvinvoinnista. Haasteena vanhuusköyhyyden poistamisessa on se, kuinka saadaan kohdistettua merkittävät korotukset kaikkein pienimpiin eläkkeisiin. Kansaneläkkeiden taso Suomessa verrattuna muihin Pohjoismaihin tai keskeisiin EU-maihin on verraten matala. Kansaneläkkeiden huomattava korottaminen nykyisessä kansaneläkejärjestelmässä taas on varsin kallista”, sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä totesi Eläkeliiton valtakunnallisessa juhlassa Turussa keskiviikkona 11. kesäkuuta.

”Esitin viime viikolla Eläkefoorumissa erillisen takuueläkkeen säätämistä kaikkein pienimpien eläketulojen varassa eläville. Takuueläke turvaisi kaikkein köyhimpien eläkeläisten elintason nykyistä paremmin.”

”Eläkkeet ovat varsin keskeinen pitkäaikainen etuus, jonka varassa kansalaiset joutuvat elämään. Vähimmäiseläketason ja pienimpien kansaneläkkeiden korottaminen on perusteltua. Kaikkein pienimpien eläketulojen varassa elävien toimeentulon nykyistä paremmin turvaavaa mallia valmistellaan parhaillaan SATA-komiteassa hallitusohjelman mukaisesti”, ministeri Hyssälä kertoi.

Ministeri Hyssälä totesi, että SATA-komitealle annetuista toimeksiannoista useat koskettavat suoraan eläkkeellä olevia.

”SATA-komitean yhtenä tehtävänä on selvittää hoitotukien, omaishoidon tuen ja verotuksessa tehtävän kotitalousvähennyksen yhteensovittamista. Eri asumistukijärjestelmien aseman selvittäminen kuuluu myös SATA-komitean toimeksiantoon. Uudistuksilla pyritään edistämään sitä, että ikäihmiset voisivat mahdollisimman pitkään asua kotonaan”, ministeri Hyssälä sanoi.

”Eräs eläkeläisten asemaan vaikuttava asia on myös se, että työteon tulisi olla aina kannattavaa myös eläkeläiselle, jos hän haluaisi hankkia lisäansioita. Voimme olla iloisia siitä, että ikääntyneiden arvostuksen paranemisesta työelämässä on jo havaittavissa merkkejä”.

”Vanhempien työikäisten ikäluokkien työllisyysasteessa on viime vuosina tapahtunut selvää myönteistä kehitystä. Tämä on seurausta siitä, että työssä olevat jatkavat työelämässä entistä pitempään ja siitä, että ihmiset pysyvät työkykyisinä ja terveinä aikaisempaa pitempään. Mutta edelleenkin työelämän jättäneiden työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeelle siirtyneiden työssäkäynti on vielä syystä tai toisesta vähäistä ja näitä syitä pyritään nyt selvittämään”, ministeri Hyssälä sanoi.

Lisätietoja: erityisavustaja Marja Tallavaara, puh. (09) 160 73754, 040 501 2889

Liisa Hyssälä
Sivun alkuun