Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Hyssälä: Lomituksella jaksamista maatalousyrittäjille

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.7.2006 10.00
Puhe -

Maatalousyrittäjän vuosilomaan on saatava lisäystä mahdollisimman pian, peräänkuulutti peruspalveluministeri Liisa Hyssälä maatalouslomituksen kehittämismahdollisuuksia selvittäneen työryhmän muistion luovutustilaisuudessa 14.7.2006 Helsingissä. Työryhmä esittää päivän lisäystä nykyiseen 24:ään lomapäivään. Sen arvioidut lisäkustannukset valtiontaloudelle ovat 4,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Maatalouden rakennemuutos on merkinnyt maatalousyrittäjien määrän vähenemistä ja tilakokojen ja tilakohtaisten eläinmäärien kasvua. Työpaineet tiloilla ovat jatkuvasti lisääntyneet. Hallitusohjelmassa on kirjaus lomitusjärjestelmän kehittämisestä siten, että viljelijöiden jaksamiseen kiinnitetään huomiota. Kasvavien vaatimusten myötä lomituspalvelujen merkitys maatalousyrittäjien hyvinvoinnin edistäjänä on entisestään korostunut. Toimiva lomituspalvelujärjestelmä on tärkeä erityisesti kotieläintalousyrittäjille, jotka ovat päivittäin sidottuja kotieläinten hoitoon.

Työssä jaksamisen ongelmia ovat kohdanneet myös muut tuotantoeläinten hoitoon sidotut yrittäjäryhmät, jotka eivät kuulu nykyisen maatalouslomituksen piiriin. Ministeri Hyssälän mielestä on tärkeää, että myös turkistuottajat ja poronhoitajat pääsevät osallisiksi lomituspalveluista. Esitys poronhoitajien sijaisapukokeilusta voisi olla avaus tähän suuntaan. Huomiota on kiinnitettävä myös hevostilallisten asemanparantamiseen lomitusta kehittämällä.

Maatalouslomituksessa palvelurakenneuudistus on toteutettu jo vuosituhannen vaihteessa, kun maatalousyrittäjien määrä supistui rakennemuutoksen myötä, totesi ministeri. Kunta kävi liian pieneksi yksiköksi lomituspalvelujen järjestäjänä ja nykyisin yksikköjä on vajaa neljännes alkuperäisestä määrästä.

Maatalouslomituksen kehittäminen vaatii yhteen hiileen puhaltamista kaikilta osapuolilta niin paikallisella kuin valtakunnan tasolla. Yhteishenki maatalousyrittäjien, maatalouslomittajien ja paikallishallinnon henkilöstön väliltä edistää lomitusten sujumista jatkossa entistä paremmin. Lomitusten asianmukaista toteutumista edistävät osaltaan työryhmän ehdottamat hyvää lomituspalvelua koskevat ohjeet, joita ministeri Hyssälä toivoo Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ryhtyvän valmistelemaan mahdollisimman pian.

Liisa Hyssälä
Sivun alkuun