Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Hyssälä ja kaupunginjohtaja Lahoniitty sosiaalialan kehittämisestä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.4.2005 13.10
Tiedote -

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälän ja kaupunginjohtaja Armas Lahoniityn johdolla käytiin keskustelua sosiaalialan kehittämistarpeista Helsingissä tiistaina 5. huhtikuuta. Tapaamisessa keskityttiin etenkin sosiaalipalveluihin Turussa. Myös suurten kaupunkien näkökulma seutuyhteistyöhön nousi esiin. Suurten kaupunkien sosiaalialan kehittämistarpeita kartoittava neuvottelukierros on osa valtakunnallista sosiaalialan kehittämishanketta.

Turun kaupungin haasteena on valtakunnan keskimääräistä hieman korkeampi väestön ikääntyminen, joka aiheuttaa paineita palvelujen järjestämiselle. Myös mielenterveyden ongelmista kärsivien kasvava määrä sekä suuri toimeentulotukea hakevien määrä vaatii toimenpiteitä sosiaalipalveluissa. Turussa jo toteutetun sosiaalityön prosessien uudistuksen myötä on päästy parempaan palvelujen saatavuuteen sekä lastensuojelun että aikuissosiaalityön puolella. Palveluprosessin uudistus on tuottanut sekä taloudellisia säästöjä että johtanut asiakkaan kannalta toimivampien ratkaisujen löytymiseen. Turussa korostetaan eri hallinnonalojen yhteistyötä sosiaalisten ongelmien ehkäisemisessä.

Hallituksen kaavailema palvelurakenneuudistus tulee vauhdittamaan tulevaisuudessa seudullisen yhteistyön järkiperäistämistä. Suurille kaupungeille seudulliset prosessit eivät ole itsestäänselviä ja helposti nouseekin kysymys siitä mitä hyötyä ympäryskuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä on. Verkostojärjestelmän kehittäminen seututasolla on tärkeää mutta samalla on pohdittava miten seudullista yhteistyötä tulisi toteuttaa helposti ja kustannustehokkaasti niin etteivät yhteistyön hyödyt huku hallinnoimisesta ja verkostoitumisesta aiheutuneisiin kuluihin.

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee voimakkaasti uusien seudullisten palvelurakenteiden syntymistä sekä palvelumallien ja toimintatapojen kehittämistä. Sosiaalialan kehittämishankkeen kautta vahvistetaan paikallista osaamista ja tuetaan ja rohkaistaan kuntia palvelujen uudistamisessa ja kehittämisessä. Tavoitteena on turvata kansalaisten tarpeiden mukaiset, yhdenvertaiset sosiaalipalvelut koko maassa. Valtakunnallisen tason kehittämis- ja uudistamistyön lisäksi valtio tukee ohjelmakaudella kunnallisia ja seudullisia kehittämishankkeita. Valtionavustusta sosiaalialan kehittämishankkeisiin jaetaan tänä vuonna 19,4 miljoonaa euroa.

Kehittämishanke on hyvässä vauhdissa. Käynnissä on jo reilut 20 suurta valtakunnallista ja lukuisa joukko alueellisia ja paikallisia kehittämishankkeita. Lisätietoja neuvottelusta ja sosiaalialan kehittämishankkeesta antaa apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä puh. 09- 160 73773. Turun kaupungin sosiaalipalveluista lisää tietoa sosiaalitoimen johtaja Maija Kyttä 02 - 262 6111. Lisätietoja myös osoitteesta www.sosiaalihanke.fi.

Liisa Hyssälä
Sivun alkuun