Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Huovisen kannanotto: Historiallinen ratkaisu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.3.2014 15.16
Tiedote -

"Peruspalveluministerinä olen saanut paljon palautetta tavallisillta kansalaisilta. Monen kokemus ja huoli on se, että kukaan ei ota kokonaisvaltaista vastuuta asioista. Ihmisiä pompotellaan liikaa luukulta toiselle, asiantuntijalta toiselle. Kansalainen kysyy, miksi päättäjät sallivat tämän?"

"Nyt on saavutettu historiallinen, kaikkien puolueiden yhteinen näkemys siitä, miten ongelmiin tulevaisuudessa vastataan nykyistä paremmin. Samalla vastataan ainakin seuraaviin asioihin sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla:
- toimivat palveluketjut, joissa asiakasta ei pompotella
- palveluiden oikea-aikaisuus, nopea hoitoon pääsy
- hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen."

"Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän on kyettävä vastaamaan paitsi nykyisiin, myös tuleviin hyvinvoinnin tarpeisiin. Kasvavien tarpeiden ja kapenevien resurssien paineessa politiikkaa on tehtävä järkevästi. Hallinnon raja-aitoja ja palvelujen päällekkäisyyttä on purettava. Ensiarvoisen tärkeää sekä kansalaisen, että kansantalouden näkökulmasta on turvata terveys ja sosiaalihuollon palvelut riittävän varhaisessa vaiheessa. Hoitoon on päästävä nopeammin. "

"Hallitus toisensa jälkeen on yrittänyt tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen. Kansalaisten suussa sote-uudistus on jo pitkään kulkenut nimellä soppa tai solmu. Nyt soppa selkisi ja solmu aukesi. Moni asia toki jää vielä jatkotyöhön selvitettäväksi. Laajapohjainen yhteisymmärrys kansallisesti merkittävästä asiasta on kuitenkin saavutettu. Uskon, että saamme hankkeen vihdoin satamaan. Edistämisen kehittäminen riittää jo. Nyt tarvitaan ratkaisuja."

"Juuri lausunnolla ollut järjestämislakityöryhmän työ muodosti pohjan asiassa etenemiselle. Kannattaa kuitenkin muistaa, että esimerkiksi THL arvioi, että lakiehdotus olisi ollut askel oikeaan suuntaan. Se ei todennäköisesti olisi riittänyt takaamaan asetettujen tavoitteiden toteutumista. Nyt tehtävä ratkaisu ei ole askel vaan loikka oikeaan suuntaan."

"Integraatio, palveluiden yhteensovittaminen on koko uudistuksen punainen lanka. Ihminen palvelutarpeineen muodostaa kokonaisuuden. Vaikka potilas siirtyy perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon, ei tilanne ole se, että yksi sairaus päättyy ja toinen alkaa. Esimerkiksi vakava sairastuminen tarkoittaa elämäntilanteen muutosta potilaalle ja hänen läheisilleen. Tarvittavat tukipalvelut, kuten kotiapu tai perhetyö tulisi voida järjestää sieltä missä tilanne ja perhe jo tunnetaan. Ilman pallottelua viranomaiselta toiselle. "

"Uudistus ei ole itsetarkoitus. Sen läpivieminen on mahdollista vain, jos on selkeä yhteinen käsitys siitä, että tavoitteet ovat paitsi välttämättömiä, myös saavutettavissa. Tästä syystä hallitus on päätynyt esittämään viiden sote-alueen mallia. Ratkaisua, jota myös useat asiantuntijat ovat esittäneet."

"Tarkoitus on järjestää kaikki sote-palvelut viiden vahvan alueellisen järjestäjän toimesta. Uudet sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat alueet muodostavat palveluihin yhtenäisen ja selkeän hallinnon, kuntayhtymämallilla. Niiden rahoitus tulee kunnilta. Alueellisen tasa-arvon ja taloudellisen tehokkuuden varmistamiseksi kansallista ohjausta samalla vahvistetaan. Vahva järjestäjä - joka on alueen kuntien omistama ja ohjaama - varmistaa kuntien oman vahvan palvelutuotannon säilymisen ja kehittymisen. Sillä on myös vahva osaaminen kilpailutuksessa, kun palveluja ostetaan muilta tuottajilta. "

"Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu olisi jatkossa viidellä alueella. Palvelut säilyvät lähellä niiden käyttäjiä. Hallinto ja organisaatio kootaan viiteen yksikköön. Kunnat säilyvät palvelujen tuottajina. Lähipalvelut, kuten terveyskeskukset, vanhusten kotipalvelut tai sosiaalihuollon palvelut säilyvät jatkossakin lähellä kuntalaisia. Niiden olemassaolo, samoin kuin hoitoon pääsy turvataan paremmin vahvemman järjestäjän toimesta."

"Uudistuksen lähtökohta, sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio, toteutuu viiden järjestäjän mallissa saumattomasti. Tavoitteena on ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeä palveluiden yhtenäinen kokonaisuus. Sote-alueet ovat riittävän suuria järjestämään kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut perustasosta aina vaativimpiin erityispalveluihin saakka. Kun palvelut integroidaan, yhtenäiset palveluketjut syntyvät ilman turhaa pompottelua. Potilas kannattaa hoitaa heti, ettei tarvetta kalliille, vaativammalle hoidolle synny. Tämä on ennen kaikkea inhimillisesti ajateltuna kestävä, oikea tapa hoitaa. "

Susanna Huovinen
Sivun alkuun