Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Huovinen: Vammaiset mukaan palvelujen kehittämiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö
21.5.2014 7.02
Tiedote -

Peruspalveluministeri Susanna Huovisen mukaan vammaisten ja heidän omaistensa toiveita on kuunneltava enemmän palvelujen suunnittelussa.

"Meillä on parannettavaa asennoitumisessa asiakkaiden ja heidän omaistensa neuvontaan sekä mielipiteiden ja toiveiden kuulemiseen. Kun tukea ja palveluja räätälöidään joustavasti asiakkaiden ja omaisten toiveita kuunnellen, laitoshoidon ja muun kalleimman hoidon tarvetta voidaan vähentää. Näin saavutetaan myös kustannusten säästöjä. Esimerkiksi lasten laitoshoidon hinnalla on voitu palkata kotiin useampiakin hoitajia vanhempien jaksamisen avuksi", totesi ministeri Huovinen Vammaistyö 2014 -tapahtumassa Helsingissä 21. toukokuuta.

Ministeri Huovinen muistutti myös palvelujen ja tuen pitkäjänteisestä suunnittelusta.

"Palvelujen laadun ja vaikuttavuuden turvaamiseksi on ehdottoman tärkeää, että palvelut suunnitellaan yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Vammaisen tarpeet, voimavarat, elämäntilanne ja tavoitteet on otettava huomioon. Esimerkiksi kehitysvammaisen muuttaessa vanhempien luota tai laitoksesta omaan asuntoon, hän saattaa aluksi tarvita monipuolista tukea. Tuen ja palvelujen tarve kuitenkin usein vähenee ajan myötä hänen itsenäistyessään ja oppiessaan."

"Asiakaslähtöinen palvelutoiminta vaatii, että päättäjillä ja ammattilaisilla on tietoa kuntalaisten ja asiakkaiden tarpeista. Vammaispalveluiden hyvä kehittäminenedellyttää asiakkaiden, vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä, aktiivista osallistumista palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Asiakas on aina subjekti, ei objekti. Asiakaskokemukselle ja -palautteelle on annettava vahvempi paino palvelutuotannon ohjaajana."

"Vammaispalvelujen tulee edistää vammaisten yhdenvertaisuutta sekä turvata heidän itsemääräämisoikeuttaan, välttämätöntä huolenpitoa ja osallisuutta yhteiskunnassa. Tavoitteena on eheä ja jatkuva palvelujen kokonaisuus, joka vastaa henkilön yksilöllisiin tarpeisiin."

Lisätietoja

erityisavustaja Laura Lindeberg, p. 0295 163 110Muualla palvelussamme

Vammaispalvelut ja tukitoimet

Susanna Huovinen
Sivun alkuun