Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Huovinen Terve-Sos -tapahtumassa 7.5.2014

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.5.2014 7.00
Puhe -

Hyvät sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat, Hyvä Terve-Sos väki, Hyvät kuulijat

On hienoa nähdä näin upea joukko sosiaali- ja terveydenhuollon osaajia yhdessä. Terve-Sos on pitkän perinteen omaava sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen koulutus ja messutapahtuma. Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 1990 lähtien, ja Terve-Sos vakiintui tapahtuman nimeksi vuonna 1992.

Terve-Sos on nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen tapahtuma - ja ollut sitä jo yli kaksikymmentä vuotta. Tapahtuman historiaan liittyy kiinteästi sosiaali- ja terveyden huollon integraatio. Voin sanoa, että on hienoa olla täällä tänään kanssanne, varsinkin nyt kun Suomessa on kaikkien puolueiden yhteistyöllä päästy ratkaisuun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta ja integraation paremmasta toteutumisesta.

Ensimmäisen Terve-Sos tapahtuman aikaan meillä oli vielä sosiaalihallitus ja lääkintöhallitus. Ne yhdistettiin vuonna 1991 sosiaali- ja terveyshallitukseksi. Pari vuotta myöhemmin, kun keskusjohtoisuutta haluttiin vähentää, hallituksesta tuli Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes - joka aikanaan vastasi myös vuosittaisesta Terve-Sos tapahtumasta. Tällä hetkellä THL - joka siis rakennettiin Kansanterveyslaitos ja Stakes yhdistämällä - vastaa tapahtuman järjestelyistä. Iso kiitos heille jo tässä vaiheessa. Ohjelmaa selaillessani tuli sellainen olo, että pitäisi jäädä tänne pidemmäksikin aikaa, niin paljon mielenkiintoisia aiheita terve-sos tarjoaa.

Hyvät seminaarivieraat

Tapahtuma on aina ollut suosittu ja tänäkin vuonna seminaarit täyttyivät jo aikaisessa vaiheessa. Moni tänne Lappeenrannan Terve-Sos seminaareihin halunnut on jäänyt ilman seminaaripaikkaa. Onneksi messut ovat avoinna kaikille.

Terve-Sos tapahtuman teemana on tänä vuonna ”Liikkeellä kohti hyviä palveluja.” Teemaa voi käsitellä monilla tavoin. Yksi tapa on kehittää ja toimeenpanna liikkuvia palveluja vaikkapa pyörien päälle. Tästä on hyviä ja innovatiivisia esimerkkejä seminaareissa, messuilla ja tuossa pihalla.

Liikkeellä kohti hyviä palveluja voidaan käsittää myös jatkuvana sisällöllisenä ja rakenteellisena liikkeenä kohti parempia palveluja. Vaikka olen itsekin puhunut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten välttämättömyydestä, on muistettava että palvelut ovat koko ajan seuranneet aikaansa ja kehittyneet laadullisesti parempaan suuntaan. Ammattilaiset ovat aktiivisesti kehittäneet omaa, valmiiksi korkeaa osaamistaan. Väillä onkin harmittanut se mielikuvaa, että sosiaali-ja terveydenhuollossa, kunnissa ja järjestöissä olisi vain odoteteltu valtiovallan uudistuksia. Varmasti on odotettukin, mutta samaan aikaan on yhdessä myös opittu, kehitetty ja toteutettu monia toimintoja ja palveluita. Ei ole jääty paikoilleen, vaan on oltu teeman mukaisesti liikkeellä.

Me sosiaali- ja terveysministeriössä pyrimme omalta osaltamme pitämään liikettä yllä - sosaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma - Kaste - on yksi ministeriön väline pitää tätä liikettä yllä.

Hyvät Etelä-Karjalalaiset

Tänään täällä Lappeenrannassa on hyvä tilaisuus myös kiittää Eksoten väkeä hyvästä ja innovatiivisesta kehittämistyöstä aikaisempaa toimivimpien sosiaali - ja terveyspalveluiden puolesta. Eksote on ollut päivien teeman mukaisesti -liikkeellä kohti hyviä palveluja - jo vuosia. Tuloksia on syntynyt, ja ne ovat herättäneet laajaa kiinnostusta. Pääsen itse vielä tänään tutustumaan niin vammaispalveluihin kuin lasten ja nuorten taloon.

Täällä saadut kokemukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisestä ovat osoittaneet, että laaja-alaisella yhteistyöllä on myös mahdollista tehostaa palveluja ja hidastaa kustannusten kasvua. Siksi koulutus, kehittäminen ja verkostoituminen ei ole vain menoerä, vaan satsaus tulevaisuuteen.

Hyvät sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat

Suomalaisessa hyvivointiyhteiskunnassa on oltu liikkeellä ja noustu aikaisempien sukupolvien työllä sotien jälkeisestä, köyhästä ja syrjäisestä maasta yhdeksi menestyneimmistä maista monella mittarilla - juuri eilen julkistettiin tutkimus, jonka mukaan Suomi on maailman paras maa meille äideille. Puuhaa piisaa silti, sillä meitä vaivaavat ainakin:

• terveyserot ja palvelujen epätasa-arvoinen jakaantuminen
• kokonaisvaltaisen otteen puuttuminen
• henkilöstön saatavuus
• ikääntymiseen littyvät haasteet, joista osa on myös kansantaloudellisesti isoja

Uudistustarve tunnistettu jo pidempään, käytännön toimet antaneet odottaa itseään.

Olen todella tyytyväinen, että kaikkien puolueiden puheenjohtajat kykenivät löytämään yhteisen näkemyksen soteuudistuksen jatkolinjauksista.

Voidaan sanoa, että laajapohjaisesti aikaansaatu ratkaisu kansallisesti merkittävästä asiasta on hieno näyttö suomalaisten kyvystä sopia. Uskon, että hanke saadaan nyt satamaan. Edistämisen kehittäminen ja ees taas vatkaaminen saa jo riittää. Nyt tarvitaan rohkeita päätöksiä ja päätösten määrätietoista toteuttamista.

Parlamentaarisen ohjausryhmän työ on liikkeellä hyvin. Tukenamme on sosiaali- ja terveysministeriössä oleva, pitkäaikainen virkakunnan työ sekä maan parhaiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden osaaminen. Aikataulumme on tiukka, sillä toukokuun aikana ohjausryhmän tulee päästä yhteiseen näkemykseen varsinaisen järjestämislain päälinjoista. Työmme on edennyt hyvässä hengessä, kukaan ei halua kalkkiviivoilla kompuroida. Uskon, että koko ohjausryhmä kokee yhteiseksi vastuukseen viedä suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut hallitusti uudelle ja kestävämmälle pohjalle. Näin voimme myös vastata paremmin kansalaisen aiheelliseen toiveeseen saada asioihinsa kokonaisvaltaisesti ja moniammatillisesti apua, mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Aivan alusta ei tietenkään tarvitse eikä pidä aloittaa. Meillä on laaja valmistelutyö käytössämme ja järjestämislakityöryhmän tekemää laadukasta työtä voidaan monilta osin tässäkin yhteydessä hyödyntää. Uskon, että kaikki me haluamme olla tässä uudistuksessa osallisina, tekemässä yhdessä tulevaisuutta.

Toivotan teille kaikille mielenkiintoisia päiviä ja keskusteluja täällä kauniissa Etelä-Karjalassa. Pidetään itsemme, ammattillinen osaaminen ja laajemmin koko palvelujärjestelmämme liikkeellä.

Susanna Huovinen
Sivun alkuun