Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Huovinen: Tasa-arvo näkyy naisten ja miesten arjessa jokapäivä

Sosiaali- ja terveysministeriö
4.2.2015 14.05
Tiedote

Tasa-arvo ei ole pelkästään numeroita tilastoissa. Se näkyy naisten ja miesten arjessa joka päivä.

”Esimerkiksi sukupuolten väliset palkkaerot, segregaatio sekä naisiin kohdistuva väkivalta ja lähisuhdeväkivalta ovat sitkeitä tasa-arvo-ongelmia. Niiden poistaminen vaatii suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä”, totesi tasa-arvoasioista vastaava ministeri Susanna Huovinen avatessaan tänään 4.2. Tasa-arvon tulevaisuutta tehdään nyt -seminaarin Helsingissä.

Suomi on yhä Euroopan väkivaltaisimpia maita. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseen ja torjumiseen tähtäävä Istanbulin sopimus on parhaillaan Eduskunnassa käsiteltävänä.

”On huomattava, että Istanbulin sopimus koskee myös lähisuhdeväkivallan kohteeksi joutuneita miehiä. Tilastojen mukaan nainen on kuitenkin yleensä väkivallan uhri ja tarvitsee tukea siinä. Istanbulin sopimuksen ratifiointi antaisi merkittävästi tukea väkivallan vastaiseen työhön.”

Juuri tehdyllä tasa-arvolain uudistuksella tavoitellaan sitkeiden tasa-arvo-ongelmien poistamista.

”Esimerkiksi sukupuolten välisiä palkkaeroja pyritään kaventamaan määrittelemällä palkkakartoituksen sisältö tarkemmin. Lainmuutosten lisäksi tarvitaan työmarkkinajärjestöjen entistä vahvempaa sitoutumista samapalkkaisuuden edistämiseen. Vaikka palkkaerot ovat kaventuneet, vauhti on liian hidas."
Huovisen mukaan tasa-arvotyöllä täytyy olla vahva tiedollinen perusta.

"Tasa-arvopolitiikan täytyy perustua ajankohtaiseen, tutkittuun tietoon eikä mielikuviin. Tasa-arvopolitiikan tietopohjan vahvistaminen onkin tulevien vuosien tärkeitä tehtäviä. Samalla meillä tulee olla selkeä visio siitä, mitä tasa-arvopolitiikassa tavoittelemme. Mitkä ovat sukupuolten tasa-arvoa koskevat tavoitteemme? Millainen on se tasa-arvoinen Suomi, missä haluamme elää?"

"Tarvitsemme jatkossakin hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa. Näin poikkihallinnollista yhteistyötä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja syrjinnän poistamiseksi voidaan jatkaa ja vahvistaa", totesi Huovinen.

”Sukupuolten tasa-arvoa pidetään toisinaan yksittäisenä, laajoista rakenteellisista ongelmista erillisenä kysymyksenä. Tasa-arvo on kuitenkin suurten yhteiskunnallisten muutosten ja rakenteellisten uudistusten keskiössä. Sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulma on sisällytettävä kaikkiin rakenteellisiin muutoksiin ja uudistuksiin. Tämä koskee sekä eläkeratkaisuja, talouspoliittista päätöksentekoa, elvytystoimia että julkisen sektorin rakenneuudistuksia. Julkisen sektorin rakenteelliset uudistukset kohdistuvat erityisesti naisiin, sillä kuntien työntekijöistä noin 80 prosenttia on naisia”, totesi tasa-arvoasioista vastaava ministeri Huovinen.

Lisätietoja

erityisavustaja Laura Lindeberg, p. 040 826 8292


 
Susanna Huovinen
Sivun alkuun