Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Huovinen: omaishoitajien eriarvoisuus korjattava

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 6.2.2015 12.39
Tiedote

"Uuden sopimusomaishoitoa koskevan lakiluonnoksen valmistelu on käynnistynyt. Tarkoitus on saada luonnos valmiiksi jo maaliskuun loppuun mennessä", kertoi peruspalveluministeri Susanna Huovinen toimittajatapaa-misessa 6. helmikuuta.

Viime vuonna sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä laati ehdotuksen kansalliseksi omaishoidon kehittämis-ohjelmaksi vuosille 2014 - 2020. Siinä esitettiin säädettäväksi kokonaan uusi laki sopimusomaishoidosta.

Ministeri Huovisen mukaan uudella lailla lisättäisiin eri puolilla Suomea asuvien omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa yhdenvertaisuutta. Hoitoa tarvitsevalla henkilöllä olisi aina oikeus sopimusomaishoitoon, jos sen edellytykset täyttyvät. Vastaavasti omaishoitaja saisi subjektiivisen oikeuden hoitopalkkioon ja vapaaseen.

"Uudistus lisäisi tuensaajien määrää nykyisestä. Yhteiskunnalle on kuitenkin edullisempaa, että ihmiset saavat asua omassa kodissaan, kuin että heitä hoidetaan laitoksissa. Tämä edellyttää, että myös omaishoitajien jak-samista tuetaan", ministeri Huovinen sanoi.

Jaksamista on tarkoitus tukea monin keinoin. Tänä vuonna käytetään 9,6 milj. euroa omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksiin ja omaishoitajien vapaan aikaisen sijaishoidon lisäämiseen. Tästä summasta valtio maksaa puolet ja kunnat toisen puolen. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatimassa kuntien tueksi kirjeen siitä, miten omaishoitajien uudet hyvinvointi- ja terveystarkastukset tulisi suunnitella ja toteuttaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myös lähettänyt juuri lausuntokierrokselle lakiesityksen, jonka tarkoituksena on varmistaa henkilöstön vähimmäismitoitus kaikissa iäkkäille ympärivuorokautista hoitoa tarjoavissa paikoissa.

"Vanhuspalvelulaki ja laatusuositus ovat ohjanneet kehitystä oikeaan suuntaan. Vähimmäishenkilöstömitoitus ei ole silti toteutunut seitsemässä prosentissa hoivapaikoista. Hallituksen lakiesitys sitovasta mitoituksesta on tarkoitus saada eduskuntaan vielä tällä kaudella helmikuun lopussa", ministeri Huovinen kertoi.

Henkilöstömitoituksen lakiesitystä on mahdollista kommentoida myös Otakantaa.fi-verkkopalvelussa 13.2.2015 asti.

Lisätietoja:

erityisavustaja Laura Lindeberg, p. 040 826 8292


 
Susanna Huovinen
Sivun alkuun