Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Huovinen: Lapsen näkemyksiä kuultava lastensuojelussa

Sosiaali- ja terveysministeriö
14.5.2014 8.00
Tiedote -

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen pitää välttämättömänä sitä, että lapsi ja hänen vanhempansa voivat aidosti osallistua oman asiansa käsittelyyn lastensuojelussa. Lastensuojelun ensimmäisessä valtakunnallisessa laatusuosituksessa painotetaankin lapsen ja perheen vaikuttamismahdollisuuksia.

"Laatusuositus korostaa lasten, nuorten ja vanhempien osallisuutta. Onnistunut työskentely edellyttää luottamusta lastensuojeluun. Luottamus puolestaan edellyttää sitä, että lapsi ja vanhemmat tietävät, miten lastensuojelussa toimitaan", toteaa ministeri Huovinen.

"Lapselle ja perheelle on kerrottava, kuka heidän asiaa hoitaa sekä millaisia palveluja ja tukea he voivat saada. Lisäksi on perusteltava, miksi ja miten heidän tilannettaan arvioidaan. Aitoa kuulemista ja kuulluksi tulemisen merkitystä ei mielestäni voi koskaan korostaa liikaa."

Ministeri kannustaa lastensuojelun työntekijöitä kertomaan lapsille ja vanhemmille myös lastensuojelun yleisistä periaatteista ymmärrettävällä tavalla. Näin lastensuojelusta tehdään läpinäkyvämpää ja vaikuttavampaa.

Lastensuojelun kehittämiseksi on myös valmisteltu toimenpidesuunnitelma, jota toteutetaan porrastetusti tulevien vuosien aikana.

"Lastensuojelu on vaativaa asiakastyötä. Nyt yhdellä sosiaalityöntekijällä voi olla jopa 80-100 perhettä asiakkaanaan, mikä on aivan liian paljon. Yksiselitteisten, ja kaikkia kuntiasitovien asiakasmäärämitoitusten määrittelyä on kuitenkin pidetty erittäin vaikeana toteuttaa."

"Lastensuojelun kuormittuneeseen tilanteeseen voidaan vaikuttaa parhaiten sote-uudistuksen kautta, sekä tehtävärakenteen tarkastelun ja lastensuojelun laatusuosituksen avulla. Olennaista on se, miten lastensuojelu suhteutuu muihin lapsille ja perheille suunnattuihin palveluihin, ja millä tavoin perheiden tarpeisiin vastataan."

Ministeri muistuttaa, että lastensuojelu on työtä lapsen paremman hyvinvoinnin ja tulevaisuuden eteen.

"Käynnissä olevissa sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain uudistuksissa huolehditaan siitä, että lastensuojelussa toimivilla on riittävä osaaminen. Samalla vahvistetaan lapsiperheiden tukea. Lopputuloksena tulisi olla laadukkaampi, lasta paremmin suojeleva palvelujärjestelmä. Jossa lapsen ja perheen tarpeet tunnistetaan oikeiksi, ja jossa niihin vastataan oikeaan aikaan ja oikeanlaisilla palveluilla."

Lisätietoja

erityisavustaja Laura Lindeberg, p. 0295 163 110Susanna Huovinen
Sivun alkuun