Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Huovinen: Asukkaiden kokemukset käyttöön sote-palvelujenkehittämisessä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.1.2015 11.57
Tiedote
Peruspalveluministeri Susanna Huovinen pitää tärkeänä sitä, että kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia parannetaan sote-uudistuksen yhteydessä.

"Tarkoituksena on, että valmistelussa ja päätöksenteossa hyödynnettäisiin alueen asukkaiden käyttäjä- ja kokemuslähtöistä tietoa. Samalla lisättäisiin asukkaiden ja viranomaisten välistä vuorovaikutusta, keskustelua sekä valmistelun ja päätöksenteon avoimuutta", totesi ministeri Huovinen Keski-Suomen yhteisöjen tuki 15 vuotta -juhlaseminaarissa 12.1.2015.

Ministeri Huovisen mukaan kokemustieto on mitä arvokkainta tietoa palvelujen, tukitoimien ja niiden vaikuttavuuden kehittämisessä.

"Kyse on keskeisistä asioista, kuten palvelujen asiakasystävällisyydestä, saatavuudesta tai vaikkapa niiden helppokäyttöisyydestä. Tiedon keruuseen voidaan käyttää jo olemassa olevia rakenteita, kuten kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoja sekä nuorisovaltuustoja. Lisäksi voidaan järjestää keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kansalaisraateja, selvittää asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa, valita palvelujen käyttäjien edustajia eri toimielimiin ja kerätä palautetta. Tavoitteena on, että palveluja suunnitellaan ja kehitetään yhdessä niiden käyttäjien kanssa."

Ministerin mukaan kolmannella sektorilla on tärkeä rooli kuntalaisten yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tällöin järjestökentän ja kuntien yhteistyön on oltava riittävän vahvaa.

"Yhteisöllisyys ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen toteutuvat monin eri tavoin, ennen kaikkea vertaistuen myötä. Selvitysten mukaan juuri vertaistuki on nopeuttanut monen selviytymistä ja sopeutumista sairauden tai vamman kohdatessa. Paras tai kokeneinkaan ammattilainen ei voi aina tietää parhaiten, miltä tuntuu tietyssä tilanteessa, ja miten siitä selvitään omin avuin. Ammattilaisten olisikin entistä paremmin muistettava tarvittaessa ohjata järjestöjen vertaistuen piiriin. Se toki edellyttää, että vertaistukea on tarjolla ja ammattilaiset ovat tästä tietoisia."

"Virallisissa kansallisissa strategioissa ja linjauksissa kolmas sektori on nähty ja nähdään jatkossakin julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa täydentävänä palana. Uuden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain myötä järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt on nostettu entistä selkeämmin julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyökumppaneiksi."

Lisätietoja

erityisavustaja Laura Lindeberg, p. 0295 163 110, 040 826 8292Muualla palvelussamme

Sote-uudistus

]]>

Susanna Huovinen
Sivun alkuun