Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Haatainen: Seurantaryhmä valvoo samapalkkaisuuden

Sosiaali- ja terveysministeriö
8.3.2006 9.00
Tiedote -

Tasa-arvoministeri Tuula Haatainen on päättänyt kutsua arvovaltaisen ja korkean tason seurantaryhmän valvomaan hallituksen naisten ja miesten samapalkkaisuutta edistävän ohjelman toteuttamista.

Seurantaryhmän puheenjohtajaksi kutsutaan eduskunnan puhemies Paavo Lipponen ja varapuheenjohtajiksi eduskunnan varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila sekä ministeri Ulla-Maj Wideroos. Työryhmässä ovat mukana puheenjohtaja Lauri Ihalainen SAK:sta, puheenjohtaja Mikko Mäenpää STTK:sta, puheenjohtaja Risto Piekka Akavasta, johtaja Seppo Riski Elinkeinoelämän keskusliitosta, johtaja Jouni Ekuri Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta, johtaja Teuvo Metsäpelto Valtion työmarkkinalaitoksesta, sopimusjohtaja Risto Voipio Kirkon sopimusvaltuuskunnasta, toimitusjohtaja Tuulikki Petäjäniemi, kansanedustaja Maija Perho, valtiosihteeri Raimo Sailas valtiovarainministeriöstä, valtiosihteeri Leila Kostiainen sekä valtiosihteeri Terttu Savolainen, kummatkin sosiaali- ja terveysministeriöstä, kansliapäällikkö Ritva Viljanen sisäasiainministeriöstä pääjohtaja Kirsi Lindroos Opetushallituksesta ja johtaja Matti Salmenperä työministeriöstä. Seurantaryhmään kutsutaan erikseen vielä sihteerit.

Puhemies Paavo Lipposen johdolla toimiva seurantaryhmä jatkaa hallituksen kolmikantaista yhteistyötä naisten ja miesten samapalkkaisuuden toteuttamiseksi sekä ryhtyy tarpeen vaatiessa toimenpiteisiin sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hallitus hyväksyi alkuvuodesta naisten ja miesten samapalkkaisuutta edistävän toimenpideohjelman, jonka toimilla palkkaeroja kavennetaan. Tasa-arvoministeri Tuula Haatainen ilmoitti seurantaryhmän kutsumisesta Nytkis ry:n naistenpäivän tempauksessa 8. maaliskuuta Helsingissä.

Palkkaerot keskeinen tasa-arvo -ongelma

Hallitus pitää naisten ja miesten välisiä perusteettomia palkkaeroja yhtenä keskeisenä työelämän tasa-arvo-ongelmana. Tilastoissa näkyvät palkkaerot ovat pysytelleet pitkään samalla tasolla, mutta euromääräiset palkkaerot ovat hieman kasvaneet. Vuonna 2004 naisten ja miesten palkkaero oli keskimäärin 520 euroa ja naisten ansiot 80 prosenttia miesten ansioihin verrattuna.

Myös EU:n suositus kansallisesta työvoimapolitiikasta vuodelta 2003 kehottaa Suomea puuttumaan niihin tekijöihin, jotka ovat naisten ja miesten välisten palkkaerojen takana. Yksi syy palkkaeroihin on, että Suomessakin työmarkkinat ovat eriytyneet koulutuksen ja sukupuolen mukaan. Naisvaltaisten alojen ja ammattien palkkataso on alempi kuin miesvaltaisten alojen.

Lisätietoja antaa erityisavustaja Ismo Kainulainen, puh. 050 517 3594.

Sivun alkuun