Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Haatainen: Palkkausjärjestelmäuudistus voi edistää tasa-arvoa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.8.2006 7.00
Puhe -

Samasta ja samanarvoisesta työstä ja työsuorituksesta tulee maksaa samaa palkkaa riippumatta siitä, onko työn tekijä nainen vai mies. Tähän velvoittavat tasa-arvolainsäädäntömme sekä kansainväliset sopimuksemme, sanoi sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen tiedotustilaisuudessa sosiaali- ja terveysministeriössä 9. elokuuta. Tilaisuudessa julkistettiin selvitys ”Samapalkkaisuuteen palkkausjärjestelmäuudistuksin”.

Selvitys tukee hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteistä samapalkkaisuusohjelmaa, johon osapuolet ovat sitoutuneet. Ohjelman seurantaan asetettiin puhemies Lipposen johdolla toimiva korkean tason seurantaryhmä. Seurantaryhmässä ovat mukana mm. kaikki työmarkkinakeskusjärjestöjen puheenjohtajat.

Samapalkkaisuudesta puhuttaessa usein unohdetaan edellä olevan määritelmän jälkimmäinen osa, eli työn ja työsuorituksen samanarvoisuus. Noin puolet tilastoissa näkyvistä naisten ja miesten palkkaeroista johtuu siitä, että naiset ja miehet työskentelevät eri aloilla ja samankin työnantajan palveluksessa useimmiten eri tehtävissä.

Työn vaativuuden arvioinnin ajatuksena on tasa-arvonäkökulmasta ollut, että naisten asema palkkauksessa paranee, kun töiden arvioinnin yhteydessä palkkauksesta poistuu naisvaltaisten töiden aliarvostus. Näin ajattelimme toiveikkaina 1990-luvun alussa. Käytännössä vanhat arvostukset näyttävät siirtyvän eteenpäin uusiin palkkausjärjestelmiin. Arviointiprosessit etenevät usein hitaasti eikä samapalkkaisuustavoite välttämättä säily kovin keskeisenä palkkausjärjestelmien uudistamisen tavoitteena.

Henkilökohtaisen palkanosan perusteiden soveltaminen naisten ja miesten palkkauksellista tasa-arvoisuutta edistävästi taas on pitkälti kiinni siitä, että esimiehet tekevät yhdenmukaista arviointityötä. Esimiesten kouluttaminen on olennaista. Jotta tulkinnat ja käytännöt olisivat yhdenmukaisia, tarvitaan lisäksi seurantaa, menettelytapojen arviointia sekä avoimuutta esimiesten kanssa.

Tämä tutkimus antaa toivoa paremmasta tulevaisuudesta, Haatainen totesi. Sen perusteella näyttää siltä, että työn vaativuuden sekä henkilön pätevyyden ja työsuorituksen arviointiin perustuvien palkkausjärjestelmien avulla on mahdollistaa paikantaa ja poistaa sukupuolten välisiä perusteettomia palkkaeroja, kun tähän määrätietoisesti pyritään.

Tuula Haatainen
Sivun alkuun