Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Haatainen: Ikääntyvä Suomi hyötyy naisten aseman vahvistamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.7.2006 13.00
Tiedote 282/2006

Suomalaiset voivat olla monessa mielessä ylpeitä sukupuolten välisissä tasa-arvokysymyksissä. Liialliseen itsetyytyväisyyteen ei kuitenkaan ole varaa. Naisten koulutustason nousu ja osallistuminen työelämään ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ei kuitenkaan vielä näy tasavertaisena asemana johtopaikoilla, sanoi sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen Porissa järjestetyssä tasa-arvopaneelissa.

Sukupuolten välinen tasa-arvo on mahdollista vain yhteiskunnassa, jonka arvopohja perustuu laajempaan yhteiskunnallisen tasa-arvon kunnioittamiseen. Siksi hyvinvointiyhteiskunnan toimivuudesta on pidettävä kiinni ja estettävä tuloerojen kasvua. Suuret palkka- ja tuloerot näkyvät myös naisten ja miesten suurempana eriarvoisuutena.

Suomalaiset naiset saivat 100 vuotta sitten ensimmäisinä maailmassa oikeuden äänestää naisia. Samaan aikaan myös suuri joukko miehiä sai äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden. Suomalaiset naiset voivat olla myös ylpeitä koulutustasostaan työelämään osallistumisestaan. Toimivat päivähoitopalvelut ovat olennainen osa yhteiskuntaamme.

Työhön perustuvan hyvinvointiyhteiskunnan pitää entistä paremmin huolehtia siitä, että naiset voivat yhdistää työn ja tasapainoisen perhe-elämän. Naiset joutuvat tekemään miehiä useammin määräaikaisia töitä. Kun määräaikainen työ yhdistyy perheen perustamiseen, on vaarana, että naisten työhön kiinnittyminen vaikeutuu kohtuuttomasti.

Syksyllä eduskunnan käsittelyyn tuleva perhevapaakustannusten uudistaminen pyrkii helpottamaan erityisesti määräaikaisissa työsuhteissa olevien äitien asemaa. Uudistuksella halutaan kannustaa myös isiä käyttämään perhevapaita nykyistä enemmän.

Nykyistä parempi perheen ja työn yhteensovittaminen on myös talouselämän etu. Väestön ikääntyminen edellyttää työikäisten nykyistä laajempaa osallistumista työelämään. Samaan aikaan terveen Suomen on myös oltava lapsimyönteinen, eikä lapsen syntyminen saa uhata kenenkään työmarkkina-asemaa.

Sivun alkuun