Hyppää sisältöön
Media

Ministerarbetsgruppen gav anvisningar för beredningen av servicestrukturreformen

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 31.5.2012 12.09
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdspolitiska ministerarbetsgruppen gav torsdagen den 31 maj anvisningar för det fortsatta beredningsarbetet med servicestrukturreformen.

Ministerarbetsgruppen granskade vid sitt möte alternativa modeller för hur servicestrukturen för den offentliga social- och hälsovården kunde se ut i framtiden. Modellerna har arbetats fram av social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp som hade i uppgift att lämna sin mellanrapport före utgången av maj. Arbetet hänför sig till regeringens kommunreform.

Som grund för det fortsatta arbetet valde ministerarbetsgruppen en modell enligt vilken kommunerna eller social- och hälsovårdsområdena ansvarar för ordnandet av servicen på en bredare basnivå inklusive en betydande del av sjukhusvården. Specialupptagningsområdenas roll ska redas ut under det fortsatta beredningsarbetet.

Beslutet om kommunstrukturen avgör hur många social- och hälsovårdsområden som behövs utöver starka baskommuner. Arbetsgruppen bör i sitt fortsatta beredningsarbete ta de regionala särdragen och kommunreformens tidtabell i beaktande.

Social- och hälsovården bör i fortsättningen ordnas inom tillräckligt stora helheter. Annars kan inte den offentliga social- och hälsovårdens framtid tryggas. Det är också viktigt att samma anordnare är ansvariga för både social- och hälsovården.

Inom ramen för servicestrukturen som uppstår på basis av de nya baskommunerna är kommunerna ansvariga för finansieringen och organiseringen av social- och hälsovården enligt regeringsprogrammet.

Arbetet fortsätter i enlighet med regeringens linjedragningar

Regeringen behandlar servicestrukturreformen i samband med kommunreformen tisdagen den 5 juni.

Social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp preciserar sitt förslag på basis av ministerarbetsgruppens linjedragningar före midsommar. Arbetsgruppen ska presentera ett förslag till social- och hälsovårdens servicestruktur före årsskiftet.

En reform av kommun- och servicestrukturen bereds eftersom små kommuner har problem att klara av basuppgifterna, befolkningens hälsoskillnader har ökat och basservicen har försvagats. Tillgången till och kvaliteten på servicen varierar olika områden emellan eftersom kommunerna har väldigt olika resurser. Situationen blir märkbart svårare då befolkningen åldras och andelen personer i arbetsför ålder minskar. Servicen bör ordnas på ett slagkraftigare och effektivare sätt.

Ytterligare information

social- och hälsovårdsminister Paula Risikko, tfn 050 511 3107
omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson, tfn 050 512 2282
kanslichef Kari Välimäki, tfn 09 160 73763

 

 

 

 

 


Bilagor

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetyöryhmän välijohtopäätökset käsitellyistä malleista.pdf (14.5 kB )

Työryhmän esitys: sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen vaihtoehtoja (mallit).pdf (121.9 kB )


På vår webbplats

Arbetsgruppen som utreder social- och hälsovårdens strukturreform

På andra webbplatser

Social- och hälsovårdspolitiska ministerarbetsgruppen (Statsrådet)

Sivun alkuun