Hyppää sisältöön
Media

Minister Hyssälä: Nyckelministrar med i arbetet för att främja hälsan

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 21.9.2006 10.27
Tal -

Efter den här konferensen är jag allt mera övertygad om hur viktigt EU-ordförandeskapstemat hälsa i all politik är. En politik som beaktar hälsoeffekterna måste bli permanent inom Europeiska unionen, sade omsorgsminister Liisa Hyssälä då hon avslutade konferensen Hälsa all politik i Kuopio den 21 september.

Hälsoministrarna måste starkt betona hälsoaspekterna inom olika politikområden och se till att hälsosektorns sakkännedom står till de övriga sektorernas förfogande. Man kan inte framskrida i frågan utan att alla förvaltningsområden förbinder sig till detta. Särskilt viktigt är stödet från regeringarnas nyckelministrar, dvs. statsministern och finansministern. Vi inom hälsosektorn främjar hälsan med hälsopolitiska medel. En av de största utmaningarna inom den närmaste framtiden är det faktum att hälsan fortfarande är ojämnt fördelad mellan olika medlemsländer och också inom medlemsländerna, sammanfattade minister Hyssälä slutsatserna av den två dagar långa konferensen.

Folkhälsan är viktig med tanke på den ekonomiska, sociala och mänskliga utvecklingen. Ingen sektor har heller förnekat hälsans betydelse. Men konferensen visade dock klart att det inom olika politikområden både inom EU och nationellt finns stora outnyttjade möjligheter att på ett positivt sätt påverka hälsan. Det är överraskande att man knappast alls granskat sambandet mellan till exempel EU:s jordbrukspolitik och hälsan. Alkoholpolitiken har i sin tur granskats som en jordbruks- och handelspolitisk fråga, trots att den är en stor folkhälsopolitisk fråga.

Man har länge varit medveten om principen om hälsa i all politik, men den har ändå inte fått tillräckligt med uppmärksamhet. Därför har Finland under sitt ordförandeskap lyft upp frågan på en hög politisk nivå. Det gläder mig att de följande ordförandeländerna Tyskland och Portugal visat intresse för att ta upp temat hälsa i all politik under sina ordförandeskapsperioder. Det är nödvändigt att fortsätta med det här viktiga arbetet, avslutade minister Hyssälä konferensen som samlat ledande europeiska politiker, tjänstemän och sakkunniga inom hälsosektorn.

Liisa Hyssälä
Sivun alkuun