Hyppää sisältöön
Media

Varför är det viktigt med rationell läkemedelsbehandling?

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.1.2018 9.00
Nyhet

Läkemedelsdagen arrangeras i mars. Rationell, dvs. förnuftig läkemedelsbehandling är dock viktigt för oss alla oavsett dag.

Men varför är det viktigt? Vad är då rationell läkemedelsbehandling? Varför talar man om rationell läkemedelsbehandling just nu? Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila, med ansvar för läkemedelsärenden, svarar på alla dessa frågor i en video.

Länk till videon: https://youtu.be/xttlMXvlxiY

Textversion av videon

Vad är rationell läkemedelsbehandling?

”Rationell läkemedelsbehandling är förnuftig läkemedelsbehandling. Det innebär till exempel att en patient tar rätt läkemedel i rätt tid på rätt sätt, och att hen är medveten om läkemedlets effekter och tar ansvar för sin egen vård.

Till rationell läkemedelsbehandling hör också att läkemedel förskrivs på ett förnuftigt sätt, de distribueras rätt och att patienten ges nödvändig information om läkemedlets användning.

I arbetet som social- och hälsovårdsminister hör läkemedlen till mitt ansvarsområde. Jag anser att det är bra att man har lyft fram ett bättre genomförande av läkemedelsbehandlingar och att frågan förs framåt.”

Varför är det viktigt med rationell läkemedelsbehandling?

”Med hjälp av läkemedel kan man förutom att bota sjukdomar även lindra deras symptom. 

Enligt en undersökning använder en tredjedel de läkemedel som ordinerats dem enligt anvisningarna, en tredjedel i strid med anvisningarna och en tredjedel använder inte läkemedlen över huvud taget. Det är också möjligt att patienten har överlappande medicinering eller att det finns för mycket eller för lite läkemedel.

Rationell läkemedelsbehandling är viktigt för oss alla, eftersom endast en framgångsrik och förnuftig läkemedelsbehandling ger goda vårdresultat. Genom lämplig läkemedelsbehandling kan en patient behålla funktionsförmågan. Samtidigt kan man också spara in kostnader för både patienten och samhället.”

Varför diskuteras rationell läkemedelsbehandling just nu?

Enligt regeringsprogrammet för Juha Sipiläs regering genomförs ett genomförandeprogram för rationell läkemedelsbehandling. Det syftar till att bland annat förbättra människors funktionsförmåga och skapa förutsättningar för kostnadseffektiv läkemedelsbehandling ur såväl patientens som samhällets synvinkel.

Arbetet är nu på slutrakan. Under årets första hälft startas ännu en informationskampanj under Läkemedelsdagen i mars där man främjar en medborgardebatt och en ny inställning till läkemedelsbehandling. Målet är att främja en förnuftig läkemedelsbehandling och även förbättra kvaliteten i läkemedelsbehandlingarna. Det är också viktigt att öka de olika parternas uppskattning gentemot läkemedelsbehandling.

För oss läkemedelsanvändare är det viktigt att vi vet vilka läkemedel vi använder, hur de används, vilken effekt de har och vem man kan kontakta i problemsituationer.

Känner du till dessa fakta om dina läkemedel?
 

Ytterligare information

http://www.laakehoidonpaiva.fi/web/sv

http://www.laakehoidonpaiva.fi/web/sv/rationell-lakemedelsbehandling

http://stm.fi/sv/lakemedelsersattning/rationell-lakemedelsbehandling

Sivun alkuun