Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Mikko Rissanen ja Anne Vänskä: Lomituslainsäädännön uudistuksella tähdätään tulevaisuuteen – lomituksen säilyttävä laadukkaana myös jatkossa

Sosiaali- ja terveysministeriö
18.3.2020 14.04
Kolumni

Lomituksen ongelmista on puhuttu jo vuosien ajan eri työryhmissä. Uudistuksia kannattaa to-teuttaa yhdessä ja tarkasti toistemme huolia ja kehitysideoita kuunnellen. Olemmekin avanneet teille mahdollisuuden kertoa näkemyksiänne lomituslainsäädännön uudistuksesta.

Kun puhumme lomituksen ja sen lainsäädännön uudistamisesta, puhumme itseasiassa kotieläinten, turkiseläinten ja porojen hoitotyöhön sitoutuneiden yrittäjien hyvinvointipalvelujen turvaamisesta.

Lomituspalveluiden tavoitteena on nyt ja tulevaisuudessakin mahdollistaa eläinten välttämättömiin hoitotöihin sitoutuneiden ihmisten irtaantuminen ja palautuminen tästä monin tavoin raskaasta työstä. Lomitus turvaa myös eläinten hyvinvointia niissä tilanteissa, joissa lomitukseen oikeutettu henkilö ei itse pysty hoitamaan työosuuttaan.

Nämä tosiasiat on syytä pitää kirkkaana mielessä lomituslainsäädännön uudistuksessa.

Tavoitteena on turvata laadukas lomitus myös tulevaisuudessa

Hallitusohjelman mukaan lomituslainsäädäntö uudistetaan ja siihen on varattu 6 miljoonan euron lisärahoitus. Näillä eväillä meidän on kyettävä uudistamaan lomitusta tavalla, joka kantaa tulevaisuuteen ja turvaa laadukkaan lomituspalvelun säilymisen.

Meillä ministeriön virkamiehillä on jo valmiiksi pöytälaatikossamme viime vuosien aikana valmisteltuja laki- ja pykäläluonnoksia erilaisista lomituspalvelujen sisältömuutoksista. Näin ollen lakivalmistelua ei jouduta aloittamaan alusta.

Tällä hetkellä suunnitelmana on uudistaa lainsäädäntöä kahdessa vaiheessa. Ensin tehtäisiin kiireellisemmät, rajalliset muutokset, ja tämän jälkeen toteutettaisiin lomituslakien kokonaisvaltaisempi uudistus. Hallinnon uudistaminen tulee olemaan erityinen ponnistus, ja sen suunnitteluun ministeriö tulee asettamaan työryhmän. Teidän antamanne palaute tarjoaisi tärkeitä eväitä myös tähän työhön.

Toteutetaan uudistus yhdessä ja toisiamme kuunnellen

Olemme avanneet teille mahdollisuuden kommentoida lomituslainsäädännön uudistusta. Ota kantaa.fi -sivulla voitte kertoa näkemyksenne lomituspalvelujen tulevaisuuteen vaikuttavista muutostekijöistä sekä sosiaali- ja terveysministeriössä laadituista ensimmäisen ja toisen vaiheen lakimuutosehdotuksista. Toivomme, että näin saamme mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tietää, miten lomituslainsäädäntöä tulisi eri toimijoiden näkökulmasta kehittää. 

On tärkeää, että läpivalaisemme laajasti lomitukseen liittyvät lait, rakenteet, käytännöt ja niihin liittyvät uhat ja mahdollisuudet. Tämän kaiken läpikäytyämme meillä tulee olemaan parempi yhteinen näkemys tulevaisuudesta.

Uskomme siihen, että uudistus kannattaa toteuttaa yhdessä toisiamme kuunnellen.

Mikko Rissanen
erityisasiantuntija

Anne Vänskä
hallitussihteeri

Sivun alkuun