Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Mikä on Terveellinen työ - Elämän eri vaiheissa -kampanja?

Sosiaali- ja terveysministeriö
24.5.2016 13.44
Uutinen

Huhtikuussa käynnistyi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kaksivuotinen Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanja, jota koordinoi Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö. Kampanjan tarkoituksena on edistää Euroopan laajuisesti työterveyttä ja työturvallisuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään eri-ikäisten työntekijöiden vahvuuksiin ja tarpeisiin.

Kampanjassa jaetaan hyviä käytäntöjä moninaisuuden johtamiseen sekä konkreettisia keinoja, malleja ja työkaluja, joilla työhyvinvointia voidaan lisätä työpaikoilla.

Johtaja Liisa Hakala STM:n työsuojeluosastolta kertoo videohaastattelussa kampanjasta ja sen tavoitteista.

Tekstiversio haastattelusta

Mikä on Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanja 2016–2017?

"Kyseessä on Euroopan laajuinen kampanja, jonka tarkoituksena on lisätä työterveys- ja työturvallisuusasioiden tuntemusta sekä tietoisuutta siitä, miten erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten vahvuuksia voidaan hyödyntää työpaikoilla. Tarkoituksena on jakaa hyviä käytäntöjä. Kysymys on myös työurien pidentämisestä eli esimerkiksi siitä, miten nuoret kiinnittyisivät työelämään mahdollisimman helposti, miten työurien keskivaiheilla pysyttäisiin terveenä ja miten toisaalta vältyttäisiin esimerkiksi työkyvyttömäksi joutumiselta työuran loppuvaiheessa."

Mikä on kampanjan tavoite?

"Tavoitteena on vaikuttaa johtamiseen: siihen, että esimiehet ja johtajat työpaikoilla tietäisivät, miten moninaisuutta johdetaan. Haluamme kiinnittää huomiota myös siihen, miten jokaisen työntekijän vahvuuksia voitaisiin hyödyntää ja toisaalta tukea. Lisäksi tavoitteena on lisätä yhteistoimintaa työpaikoilla niin, että esimiehet ja työntekijät miettisivät yhdessä, mitkä ovat juuri sen työpaikan vahvuudet ja kuinka niitä voidaan hyödyntää."

Miten kampanjaan voi osallistua?

"Kampanjaan voivat osallistua kaikki työelämässä olevat sekä sinne tulevat. Haluamme valtavirtaistaa työterveys- ja työturvallisuusasioiden osaamista ja vaikuttaa asenteisiin. On tärkeää, että esimeriksi nuoret tietävät, mikä on terveellinen ja turvallinen tapa tehdä työtä. Perehdytyksellä on siinä todella suuri rooli. Työuran keskivaiheilla ruuhkavuosia eläville tärkeää on puolestaan työn ja perheen yhteensovittaminen. Iäkkäiden työntekijöiden kohdalla taas on varmistettava, että osaamme hyödyntää heidän kokemustaan ja tarvittaessa räätälöidä työtehtäviä. Kampanjaan voivat osallistua kaikki työpaikat keskustelemalla näistä asioista yhdessä. Myös oppilaitoksissa kannattaa ottaa nämä asiat esiin ja hyödyntää esimerkiksi kampanjan videomateriaalia. Haluamme, että kaikki tietävät tästä kampanjasta ja haastavat toisiaan mukaan!"

Haastattelu ja video: Minna Rantala

Sivun alkuun