Hyppää sisältöön
Media

Medel att minska alkoholens skadeverkningar delar meningarna

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 24.10.2013 11.55
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har intill början av oktober fått sammanlagt 54 utlåtanden om sin bedömningspromemoria som gäller en reform av alkohollagstiftningen.  Begäran om utlåtande riktades till myndigheter, hälsoorganisationer, arbetsmarknadsparter och aktörer som representerar alkoholnäringarna.

I bedömningspromemorian föreslås i syfte att nå målet för alkohollagen konkreta medel för att minska alkoholkonsumtionen och alkoholens skadeverkningar. Enligt promemorian bör tillgången till alkohol inte längre ökas, utan i synnerhet minutförsäljningen av öl, cider och long drink-drycker bör minskas. Ytterligare medel som föreslås i promemorian inkluderar bl.a. ändringar i bestämmelserna om alkoholbeskattning, övervakning av ordningen och promillegränser för rattfylleri.

Åsikterna om att de skadeverkningar som alkohol orsakar behöver minskas var eniga. Däremot gick åsikterna i sär om frågan om vilka medel som ska användas för att minska skadeverkningarna.  Alla medel som föreslagits fick understöd främst på grunder som anknyter till att främja hälsan och välbefinnandet, men å andra sida motsattes också alla förslag främst av näringspolitiska skäl.  Enligt alkoholindustrin ska de alkoholrelaterade skadorna i första hand minskas genom upplysning.

Beredningen av den nya alkohollagen fortsätter vid social- och hälsovårdsministeriet utgående från de utlåtanden som mottagits. Avsikten är att ordnahöranden i oktober-november och sända utkastet till regeringens proposition på en omfattande remiss. Målet är att lagförslaget om saken ska kunna överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2014.

Huvudmålet för reformen av alkohollagen är att minska alkoholens skadeverkningar.  Avsikten är att fastställa mätbara och konkreta mål för detta.  Ett mål kunde vara till exempel att färre människor i framtiden dör till följd av alkoholens skadeverkningar. Årligen dör omkring 4000 finländare på grund av alkohol.

Ytterligare information

Ismo Tuominen, regeringsråd, tfn 0295 163341, [email protected]
Kari Paaso, direktör, tfn 02951 63340, [email protected]


Bilagor

Arviomuistion lausuntoyhteenveto (pdf, 138 kB ) ( Lausuntoyhteenvetoa on korjattu 30.10.2013 luvussa 6. SAK:n lausunnon korjauksen johdosta)


På vår webbplats

Reform av alkohollagen och lagen om nykterhetsarbete

Alkoholpolitik
Sivun alkuun